امور پژوهشی برنامه های هفته پژوهش موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) در یک نگاه

  

 

  برنامه های هفته پژوهش موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) در یک نگاه

  (شعار محوری هفته پژوهش سال 1392)

  

  بسیج علمی ، موتور محرکه حماسه سیاسی-اقتصادی


  ایام هفته

  عنوان

  محل برگزاری

  زمان و ساعت

  

  شنبه

  16/9/1392

  1- مراسم افتتاحیه هفته پژوهش

  2- سخنرانی جناب دکتر امامی (ریاست محترم موسسه)

  3- سخنرانی جناب دکتر بهروز (معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس)

  4- تجلیل از پژوهشگران برتر

  5- افتتاحیه نمایشگاه کتاب

  

  

  سالن اجتماعات

  12-10

  یکشنبه

  17/9/1392

  

  

  5- همایش دانشجویی گروه مهندسی صنایع

  

  سالن اجتماعات

  

  16-9

  

  دوشنبه

  18/9/1392

  6- سخنرانی مدیر پژوهش (دکتر کریم شعبانی)

  7- تبیین آیین نامه اصلاحی ارتقاء و ترفیع سالیانه اعضای محترم هیات علمی

  

  سالن اجتماعات

  

  12-10

  

  سه شنبه

  19/9/1392

  

  9 - همایش دانشجویی گروه زبان انگلیسی

  

  

  سالن اجتماعات

  

  12-9

  

  10 - همایش دانشجویی گروه اقتصاد و مدیریت

  

  سالن اجتماعات

  13.30-16.30

  11- همایش دانشجویی گروه مهندسی معماری (13/9/1392)

  

  سالن اجتماعات

  

  16-9

  

  چهارشنبه

  20/9/1392

  

  12- برگزاری کارگاه آموزشی نگارش پایان نامه با نرم افزار Word (خانم دکتر علیزاده)

  

  سایت کامپیوتر

  8-10

  10-12

  13-15

  

  پنج شنبه

  21/9/1392

  

  13- برگزاری کارگاه آموزشی SPSS (جناب دکتر عربزاده)

  

  سایت کامپیوتر

  8-10

  10-12

  13-15; 15-17

  جمعه

  

  14- برگزاری کارگاه آموزشی SPSS (جناب دکتر عربزاده)

  

  سایت کامپیوتر

  8-10

  10-12

  13-15; 15-17

 

  دفترامور پژوهشی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)