هیئت علمیآقای ماهیار حسینی

  

  به نام خدا

  AWT IMAGE

  

  نام و نام خانوادگی

  

  سید ماهیار حسینی

  پست سازمانی فعلی در دانشگاه

  

  عضو هیات علمی نیمه وقت

  آخرین مدرک تحصیلی

  

  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

  محل اخذ آخرین مدرک

  تحصیلی

  

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

  تالیفات

  

  

  الگوریتم، فلوچارت و مبانی برنامه نویسی نشر قومس 1382

  مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی پاسکال نشر کلک نوین - 1385

  

  

  

  مقالات بین المللی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقالات داخلی

  

  

  مطالعه ای بر دلایل و چگونگی تکامل زبانهای برنامه نویسی-ماهنامه تخصصی فناوری اطلاعات-مرداد 89

  سامانه سلامت الکترونیک مبتنی برتلفن همراه-ماهنامه تخصصی فناوری اطلاعات-شهریور89

  

  حمل و نقل هوشمند، عنصر مهمی از جامعه الکترونیک-ماهنامه تخصصی فناوری اطلاعات-مرداد 90

  

  

  

  

  

  

  کنفرانس ها

  

  مطالعه کارایی روشهای مختلف فشرده سازی تصاویر-اولین کنفرانس ملی ریاضی -دانشگاه آزاد لاهیجان-اسفند 86

  بررسی اهمیت تجارت الکترونیک و موانع توسعه آن در ایران-اولین کنفرانس ملی نرم افزار و کاربردهای آن - دانشگاه آزاد لاهیجان-اسفند 87

  طرح ساماندهی سلامت شهروندان در شهرهای الکترونیک همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی موسسه آموزش عالی خاوران مشهد اردیبهشت 89

  عوامل بازدارنده اجتماعی در گسترش فناوری اطلاعات در غرب مازندران - همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی موسسه آموزش عالی خاوران مشهد اردیبهشت 89

  چالشهای ایجاد و گسترش دولت الکترونیک در ایران-همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه آزاد جوبیار - آبان 89

  کاربرد مجموعه های فازی در داده کاوی-همایش نهضت نرم افزاری-موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن خرداد 91

  داده کاوی و تصمیم گیری فازی در تجارت الکترونیک-ششمین همایش ملی تجارت الکترونیکی-وزارت صنعت،معدن و تجارت تهران-آذر 90

  کنترل و نظارت بر فرآیندهای مهندسی نرم افزار-اولین همایش بین المللی صنعت و صادرات فناوری اطلاعات- وزارت صنعت،معدن وتجارت تهران-خرداد 92

  

  

  

  

  

  

  سوابق اجرایی

  

  

  مدیر عامل شرکت کامپیوتری کاسپین

  

  

  

  

  

  

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ایمیل کاری

  mahyar.hoseini@gmail.com

  

  شماره تماس (در صورت تمایل)

  

  آدرس وب سایت یا وبلاگ

  

  سایر توضیحات ضروری

  

  تاریخ تکمیل فرم

  23 / 8 / 1392