روابط عمومیبرگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع " فرقه های نوظهور " در دانشگاه علامه محدث نوری (ره)

  برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع " فرقه های نوظهور " در دانشگاه علامه محدث نوری (ره)

  به همت معاونت دانشجویی فرهنگی و کانونهای فرهنگی و بسیج دانشجویی و اساتید و با حضور حضرت حجه الاسلام و المسلمین حاج آقای" نگارش " استاد برجسته حوزه و دانشگاه کرسی آزاد اندیشی با موضوع " فرقه های نوظهور " در سالن اجتماعات دانشگاه علامه محدث نوری (ره) برگزار گردید.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه در ابتدای این گردهمایی حجه الاسلام و المسلمین مفید فیاضی ( معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ) در سخنانی کوتاه ارتقاء سطح آگاهی و بینش جوانان امروز جامعه را بسیار با اهمیت ذکر نموده و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی را یکی از مهمترین محفل برای رسیدن به آگاهی در سطح علمی دانستند.

  در ادامه نیز حجه الاسلام و المسلمین "نگارش" استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تاریخ آغاز و پیدایش فرقه های نوظهور به تبیین اهداف ، خط مشی و مسیر برنامه های این فرقه ها در کشورهای مختلف پرداختند.

  استاد نگارش خطرات ناشی از تبلیغات وسیع و گسترده استعمارو دشمنان دین اسلام در استیلا و غارت تفکر جوانان و نیز ترویج این فرقه ها از طریق حربه های متعدد را به عنوان نقطه بسیار با اهمیت دانسته و برنامه ریزی مدون ، دیدگاههای تقابلی منسجم و ارائه واجرای فعالیتهای دینی و مذهبی با استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید حوزه و دانشگاه را در اساسی تلقی نمودند.

  ایشان در این کرسی به حالات عرفانی علماء و رسیدن به مقامهای قرب الهی و کمالات والای انسانی و مقابله با وسوسه های شیطانی نیز اشاراتی نمودند .

 

 

  روابط عمومی دانشگاه