روابط عمومیبرگزاری "سمینار بزرگ پیشگیری از ایدز و بیماریهای رفتاری "

 

  مرکز مشاوره دانشگاه علامه محدث نوری (ره) برگزار نمود :

  "سمینار بزرگ پیشگیری از ایدز و بیماریهای رفتاری "

AWT IMAGE

  در راستای برنامه های آموزشی و سطح آگاهی دانشجویان و به همت مرکز مشاوره دانشگاه علامه محدث نوری (ره ) سمینار بزرگ پیشگیری از ایدز و بیماریهای رفتاری در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار گردید.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه در ابتدای این سمینار دکتر ام هانی علیزاده ( رییس مرکز مشاوره دانشگاه ) در گزارشی کوتاه به فعالیتهای مرکز مشاوره در طول یک سال اشاره و نیز اهداف برگزاری سمینار را بیان نمودند.

  در ادامه دکتر رمضانی از اساتید و مشاورین مرکز بهداشت شهر نور در سخنانی ضمن تاریخچه پیدایش بیماری ایدز به مکانیسم سرایت و انتقال این بیماری پرداختند.

AWT IMAGE

  دکتر رمضانی همچنین راههای مقابله با این بیماری و نیز به آمار ناقلین این بیماری در کشورها و مناطق مختلف دنیا اشاره و هشدارهای جدی در این زمینه را هم نیز گوشزد نمودند.

  در این سمینار دانشجویان سوالاتی را مطرح و به آنها پاسخ داده شد

AWT IMAGE

 

  روابط عمومی دانشگاه