روابط عمومی بازدید دانشجویان دانشگاه علامه محدث نوری (ره) از نمایشگاه کتاب

 

  همزمان با بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار گردید:

  بازدید دانشجویان دانشگاه علامه محدث نوری (ره) از نمایشگاه کتاب

  به همت معاونت دانشجویی فرهنگی و بسیج دانشجویی دانشگاه علامه محدث نوری (ره) اردوی یک روزه بازدید از بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ویژه دانشجویان دختر این دانشگاه برگزار گردید.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از میثم وحدانی (مسئول بسیج دانشجویی ) در این بازدید علمی و فرهنگی تعداد 40 نفر از دانشجویان دختر حضور داشته و از نمایشگاه نیز بازدید نمودند.

 

  روابط عمومی دانشگاه