روابط عمومی برگزاری همایش " میان رشته ای به زبان انگلیسی"

  توسط واحد پژوهشی دانشگاه علامه محدث نوری (ره) برگزار شد:

  برگزاری همایش " میان رشته ای به زبان انگلیسی"

  در راستای تعامل و ارتباط بین رشته های مختلف همایش میان رشته ای به زبان انگلیسی در دانشگاه علامه محدث نوری (ره) برگزار گردید .

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه در ابتدای این همایش دکتر کریم شعبانی ( مدیر پژوهشی دانشگاه ) با اشاره مختصر به اهم برنامه های انجام شده در واحد پژوهشی ؛ ایجاد تعاملات معنایی بین رشته های مختلف دانشگاهی در جهت رسیدن به ثبات پایدار علمی را بسیار با اهمیت ذکر نموده و نوید ایجاد فضای مناسب در راستای ارتباط بین صاحبنظران رشته های مختلف در نیل به اهداف پژوهشی را دادند.

  در ادامه نیز اساتید و تنی چند از دانشجویان به زبان انگلیسی به ارائه سخنرانی آخرین دستاورد پژوهشی خویش پرداختندو حاضرین نیز سوالاتی را مطرح نموده که از سوی اساتید و کمیته علمی همایش پاسخ داده شد.

  شایان ذکر است در این همایش اساتید ( شعبانی شیروان غلام نیا رییسی مجتهدزاده میرقاسم پور- فرجی توکلی و مهدوی ) در دو پنل جداگانه به ارائه سخنرانی پرداخته و در پایان نیز با حضور ریاست و معاونت آموزشی دانشگاه از سخنرانان و عوامل اجرایی همایش تقدیر و تجلیل گردید.

AWT IMAGE

 

 

  روابط عمومی دانشگاه