مسابقه خرپای ماکارونیمسابقات خرپای ماکارونی

دانشگاه علامه محدث نوری در نظر دارد که یک دوره مسابقات خرپای ماکارونی در هفته دوم اسفند ماه 1388 برگزار نماید از علاقه مندان به این مسابقات دعوت به عمل می آید

شرایط  و شرکت در مسابقه ( کلیک کنید )