برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

  بسمه تعالی

  اطلاعیه مهم

  انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 به صورت اینترنتی انجام می گیرد. لذا دانشجویان برای این منظور باید طبق جدول زمانبندی زیر به وب سایت دانشگاه به آدرس ذیل مراجعه و جهت انتخاب واحد اقدام نمایند.

  www.mohaddes.ac.ir

  ردیف

  تاریخ انتخاب واحد

  مقطع و ورودی

  تاریخ حذف و اضافه

  1

93/06/09

  کلیه رشته ها ورودی های ما قبل 90 + کارشناسی ارشد

93/07/05

  2

93/06/10

  ورودی های 90 (کلیه رشته ها)

93/07/06

  3

93/06/11

  ورودی های 91 (کارشناسی پیوسته)

93/07/07

  4

93/06/12

  ورودی های 91 (کاردانی+ کارشناسی ناپیوسته)

93/07/08

  5

93/06/13

  ورودی های 92 (کارشناسی پیوسته + میهمان از )

93/07/09

  6

93/06/14

  ورودی های 92 (کارشناسی ناپیوسته + کاردانی)

93/07/10

  7

15 و 16/06/93

  ثبت نام با تاخیر تمام ورودی ها

 

  تذکرات مهم :

  1- پرداخت شهریه فقط به صورت آنلاین و از طریق کارت های عضو شتاب که دارای رمز اینترنتی وکد CVV2 می باشند امکان پذیر است .

  2- از پرداخت هر گونه وجه بصورت غیر آنلاین جداً خودداری گردد. در صورتی که دانشجو وجهی را به صورت غیر آنلاین پرداخت نماید،این وجه به عنوان شهریه محسوب نمی شود و تاثیری در قطعی شدن ثبت نام وی نخواهد داشت.

  3- در صورت عدم تسویه حساب با امور مالی موسسه ، مطابق مقررات با وی برخورد خواهد شد.

  4- برای ثبت نام اینترنتی، کد کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور شماره شناسنامه، مورد نیاز می باشد. فایل راهنمای انتخاب واحد را می توان از سایت دانشگاه دریافت نمود.

  5- دانشجویان می توانند چاپ قطعی انتخاب واحد خود را،یک هفته بعد از پایان انتخاب واحد و پس از تسویه حساب مالی از سامانه آموزشی دریافت نمایند.

  6- هر گونه تغییر احتمالی از طریق اطلاعیه در برد ها و وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

  در صورت وجود هر نوع مشکلات اینترنتی در انتخاب واحد و پرداخت آنلاین، دانشجو می تواند با شماره های 4 الی01144511860تماس حاصل نماید.

  

  

  

  معاون آموزشی دانشگاه