مسابقه خرپای ماکارونیآئین نامه مسابقه شبیه سازی خرپای پل ماکارونی

**خواهشمند است قبل از ثبت نام ، آیین نامه مسابقه را مطالعه فرمایید

AWT IMAGE

 

  آئین نامه مسابقه شبیه سازی خرپای پل ماکارونی

  موسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره)

مهلت ثبت نام: حد اکثر تا تاریخ 12/12/88

زمان مسابقه :15/12/88

  عنوان مسابقه:

  ساخت مدل آزمایشگاهی خرپا با حداکثر بار وارده در وسط دهانه سازه نسبت به وزن سازه

  شرایط عمومی ثبت نام:

  - تمام دانشجویان مشغول به تحصیل در هر رشته از دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی

  نحوه ی ثبت نام :

  ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق سایت موسسه علامه محدث نوری می باشد.

 

  www.mohaddes.ac.ir

 

  مصالح مجاز :

  انواع مختلف ماکارونی معمولی (رشته ای ) با مقطع دایره موجود در بازار با قطر حداکثر 3 میلیمتر به صورت تک رشته و خالص بدون تسلیح و تقویت با چسب و موارد دیگر مانند پر کردن فضای خالی هر رشته ماکارونی.

  در صورت عدم رعایت این بند از آئین نامه،سازه مستقیما از دور مسابقات حذف می گردد.

  مشخصات سازه :

  ابعاد و اندازه های مجاز:

  - حداقل دهانه مجاز برای شرکت در مسابقه 45.1 سانتیمتر و حداکثر 50 سانتیمتر می باشد.دهانه آزاد 45 سانتیمتر می باشد.در این صورت خرپا می تواند حداکثر 2.5 سانتیمتر در هر طرف تکیه گاه داشته باشد.

  - حداقل عرض مجاز برای شرکت در مسابقه 5 سانتیمتر و حداکثر 20 سانتیمتر در قسمت تحتانی سازه می باشد.ولی در قسمت فوقانی سازه می تواند متغیر باشد.

  به عنوان مثال سازه می تواند در قسمت تحتانی عرضی برابر 10 سانتیمتر داشته باشد ولی در قسمت فوقانی 5 سانتیمتر

  - تکیه گاه ها از دو صفحه ی اصلی تشکیل می شوند و تمام گره های تکیه گاهی باید در این دو صفحه قرار گیرند.

  - انتخاب طرح برای گروه ها آزاد می باشد ولی در تکیه گاه حتما باید نکات گفته شده رعایت گردد.

  - محل بارگذاری سازه به نسبت دو تکیه گاه تا حداکثر 10 سانتیمتر می تواند پائین تر اتخاذ شود.

  - برای بارگذاری مطمئن طراح و سازنده بایستی در محل یال پایین و در دواتصال وسط دهانه دو حلقه از جنس سیم و یا نخ با مقاومت بالا (نخ ابریشمی یا نایلونی و...)با ارتفاع حداقل 5 سانتیمتر و حداکثر 10سانتیمتر تعبیه نماید.

  - لازم به ذکر است مسئولیت گسیختگی نخ قبل از شکست کامل سازه به عهده سازنده است.

  اتصالات:

  اتصالات بین اعضا بایستی فقط با استفاده از چسب مناسب ساخته شود،استفاده از هر نوع چسب و یا فرمول چسب آزاد می باشد.(چسب قطره ای – دوقلو-حرارتی . . .)

  گره:

  محل برخورد دو یا چند عضو که توسط چسب پوشیده شود.

  انواع گره:

  گره مرکزی: سبد وزنه ها توسط نخ به این گره که در وسط دهانه تعبیه می شود،آویزان می گردد. دو گره مرکزی برای سازه باید در نظر گرفته شود.

  گره عمومی: برای اتصال اعضا به یکدیگر توسط چسب ایجاد می گردد.

  قطر مجاز چسب ها :

  حداکثر قطر مجاز برای گره مرکزی 3سانتیمتر می باشد.به ازای هر 1 میلیمتر که به قطر اضافه گردد 0.5 درصد خطا در نظر می گیرند.

  در صورتی که قطر گره مرکزی از 4 سانتیمتر تجاوز کند سازه از دور مسابقات حذف می گردد.

  قطر چسب در محل گره های عمومی سازه حداکثر 8 میلیمتر می باشد.برای عضوهای کوتاهتر از 2.5 سانتیمترضخامت چسب در هر گره به 4/1 (یک چهارم) طول عضو کوتاهتر متصل به گره محدود می گردد.

 

  تذکرات مهم:

  - برای گره های داخلی در صورتی که قطر چسب از 8 میلیمتر بیشتر باشد و به 10 میلیمتر محدود گردد به ازای هر 4 عضو یک درصد خطا منظور می گردد.

  - در هیچ صورتی نباید قطر چسب بیش از یک گره تکیه گاهی یا داخلی از 10 میلیمتر تجاوز کند.در این صورت سازه از دور مسابقه حذف می گردد.

  اخطار:

  - از بهم چسباندن عضوهای موازی توسط چسب به یکدیگر خودداری شود.

  - بین عضوهای موازی باید حداقل فاصله ای به اندازه قطر عضو بزرگتر وجود داشته باشد.

  - عضوها می توانند از روی هم عبور کنند ولی در صورت عبور از روی هم نباید از چسب استفاده کرد.

  - اگر مجموع درصد خطاها به 20 درصد برسد سازه از دور مسابقه حذف می گردد.

  - درصد خطاها بر وزن تحمل شده اعمال می گردد.

  - تعداد گره های دارای خطا در سازه نباید بیش از 50 درصد تعداد گره های سازه باشد.

  بارگذاری:

  - بارگذاری از طریق میله صلبی صورت می گیرد که در میان دو حلقه قرار می گیرد.

  - بارگذاری توسط وزنه و ماسه صورت می گیرد،انتخاب نحوه بارگذاری به اختیار تیم ها می باشد.

  - دو نوع سبد برای بارگذاری استفاده می شود(سبک و سنگین)که انتخاب آن به اختیار تیم ها می باشد.

  - اگر قبل از شکست سازه سبد پر شود،مسئولیت آن به عهده تیم است.

  - برای ثبت رکورد،سازه باید بتواند حداقل وزن سبد را تحمل نماید.

  - بارگذاری اولیه مجاز است.

  - حداکثر زمان بارگذاری 6 دقیقه است.در صورتی که بعد از 6 دقیقه سازه نشکند،آخرین وزن ثبت شده برای سازه منظور می گردد.

  شرایط تیم ها :

  - هر تیم شامل حداکثر 5 نفر می باشد.

  - هر نفر می تواند حداکثر در 3 تیم عضو باشد.

  - هر تیم بایستی یک نفر را به عنوان سرگروه معرفی کند که فقط سرگروه هنگام داوری حضور دارد.

  - در تعداد سازه ها محدودیتی برای تیم ها وجود ندارد.

  - در صورت مشابه بودن سازه ها،تنها سازه با راندمان بالاتر ثبت خواهد شد.

  - در هنگام بارگذاری فقط اعضا گروه حق حضور بر روی سکو را دارند.

  توصیه های بسیار مهم :

  - اعتراض های بی مورد و رعایت نکردن قوانین توسط اعضا یک تیم و حتی تماشاچیان یک تیم موجب حذف تیم می شود.

 

  - تمامی مفاد آئین نامه لازم الاجرا می باشد.

  

  - توصیه می شود که مفاد آئین نامه به دقت مطالعه و اجرا شود تا سازه از دور مسابقات حذف نگردد.

  

  - در صورت نیاز و پاسخ گوئی به سوالات، با شماره 09382763278 (محمود بائی لاشک) تماس بگیرید.

  

  با تشکر

  انجمن علمی عمران دنشکده فنی مهندسی