رشته های گروهرشته های تحصیلی مرتبط با گروه اقتصاد

  1- کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی ( راهنمای آموزشی )

 

 

  2- کارشناسی پیوسته اقتصاد بازرگانی ( راهنمای آموزشی )

.

برای دانلود (مشاهده راهنمای آموزشی ) بر روی رشته مورد نظر راست کلیک نموده و گزینه ...  save target as

 را بزنید