رشته های گروهرشته های مرتبط با گروه مدیریت

کارشناسی ارشد مدیریت مالی  - گرایش مالی (مشاهده راهنمای آموزشی)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  - گرایش بازاریابی
 

کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی (مشاهده راهنمای آموزشی )

.

برای دانلود (مشاهده راهنمای آموزشی ) بر روی رشته مورد نظر راست کلیک نموده و گزینه ...  save target as

 را بزنید