رشته های گروهرشته های تحصیلی مرتبط با گروه عمران

  1- کارشناسی ارشدناپیوسته مهندسی عمران - سازه ( راهنمای آموزشی )

  2- کارشناسی پیوسته مهندسی عمران ( راهنمای آموزشی )

  3- کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران ( راهنمای آموزشی )

  4- کاردانی ناپیوسته عمران ( راهنمای آموزشی )

  5- کاردانی پیوسته عمران ( راهنمای آموزشی )

برای دانلود (مشاهده راهنمای آموزشی ) بر روی رشته مورد نظر راست کلیک نموده و گزینه ...  save target as

 را بزنید