آموزش و اداری دانشکده فنیکارکنان آموزشی و اداری دانشکده

  

  همکاران دانشکده:

 سرپرست دانشکده : سرکار خانم مریم حجتی

  مدیر آموزش و امور اداری: محسن نژادخیرالله

 

کارشناسان رشته فنی و مهندسی در مقطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته : تلفن داخلی (۳۳۲ )

 

  خانم مهناز جهانشاهی : - مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)-کاردانی کامپیوتر(نرم افزار)-مهندسی فناوری اطلاعات( IT ) – کلیه رشته های برق-  روانشناسی

   مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست – شیلات و جنگلداری – مهندسی مکانیک – مهندسی پزشکی –

  کارشناسان رشته اقتصاد و علوم اداری در مقطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته: تلفن داخلی (۳۲۲ )

 آقای رحیم عمران زاده : رشته های   اقتصادبازرگانی – علوم ورزشی - علمی کاربردی معماری – مهندسی عمران  – کارهای عمومی ساختمان - مهندسی تکنولوژی کامپیوتر(نرم افزار ) -  کاردان فنی عمران  - کارشناسی پیوسته  و ناپیوسته حسابداری – کارشناسی مدیریت صنعتی - مدیریت بازرگانی – کاردانی حسابداری – تلفن داخلی (۳۲۲ )
اقای ناصر ملکی : رشته های حقوق  - علوم قضایی - مترجمی زبان انگلیسی - -مهندسی صنایع - مهندسی معماری - کاردانی معماری – نقشه کشی معماری
تلفن داخلی (۳۲۲ )

  

***********************************

  کارکنان آموزشی و اداری دانشکده فنی ومهندسی :

  

  ***************************************

AWT IMAGE

  نام ونام خانوادگی : مهناز جهانشاهی

  سمت:کارشناس رشته

  تحصیلات :کارشناسی

  ****************************************

AWT IMAGE

  نام ونام خانوادگی :رحیم عمران زاده

  سمت:کارشناس رشته

  تحصیلات :کارشناسی

  ***************************************
 

  نام ونام خانوادگی :ناصر ملکی

  سمت:کارشناس رشته

  تحصیلات :کارشناسی