رشته های گروهرشته های تحصیلی مرتبط با گروه منابع طبیعی

  1- کارشناسی پیوسته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست (راهنمای آموزشی)

  2- کارشناسی پیوسته مهندسی منابع طبیعی - شیلات ( راهنمای آموزشی )

  3- کارشناسی پیوسته مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری (راهنمای آموزشی

.

برای دانلود (مشاهده راهنمای آموزشی ) بر روی رشته مورد نظر راست کلیک نموده و گزینه ...  save target as

 را بزنید