افراد و مسوولانمعرفی کارکنان امور دانشجویی

 نام نام خانوادگی : عباسعلی محمدی

  سمت : سرپرست امور دانشجویی و فرهنگی

 

  


 

  فعالیتها : ۱- صندوق رفاه ( وام شهریه دانشجویی )

  ۲- بنیادشهید ( اعمال تخفیف شهریه )

  ۳- خوابگاه دانشجویی ( صدور معرفی نامه – تسویه حساب )

  ۴- بیمه حوادث دانشجویی

شماره تماس ۴۴۵۱۱۸۶۰-۰۱۱ داخلی:  ۳۰۵

ساعات پاسخگویی به دانشجویان  :

شنبه تا چهارشنبه : ۷:۳۰ الی ۱۱:۳۰ -۱۴ الی ۱۵ 

 پنجشنبه ها از ۷:۳۰ الی ۱۱:۳۰