آگهی جذب هیأت علمی آگهی جذب عضو هیأت علمی و اعطای بورس تحصیلی 1389
آگهی جذب عضو هیأت علمی و اعطای بورس تحصیلی 1389

  مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی علّامه محدث نوری (ره) واقع در استان مازندران، شهرستان نور، جهت تکمیل و تقویت کادر آموزشی خود، از واجدان شرایط به شرح جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید.

  ردیف

  عنوان رشته

  استخدام

  تعداد

  اعطای بورس

  1

  کامپیوتر - نرم افزار

  دکترا یا کارشناسی ارشد

  2

  پذیرفته شده در آزمون دکترا

  2

  کامپیوتر- سخت افزار

  دکترا یا کارشناسی ارشد

  1

  پذیرفته شده در آزمون دکترا

  3

  حسابداری

  دکترا یا کارشناسی ارشد

  3

  پذیرفته شده در آزمون دکترا

  4

  اقتصاد

  دکترا

  1

  -

  5

  برق

  دکترا یا کارشناسی ارشد

  1

  پذیرفته شده در آزمون دکترا

  6

  جنگلداری

  دکترا

  1

  -

  7

  معماری

  دکترا یا کارشناسی ارشد

  2

  پذیرفته شده در آزمون دکترا

  8

  فیزیک

  دکترا یا کارشناسی ارشد

  1

  پذیرفته شده در آزمون دکترا

  9

  مدیریت صنعتی

  دکترا یا کارشناسی ارشد

  1

  پذیرفته شده در آزمون دکترا

 

 

 

 

  * شرایط استخدام:

  از نظر حقوق و مزایا مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. هزینه مسکن دارندگان مدرک تحصیلی دکترا در طول دو سال اول استخدام بر عهده موسسه بوده و سپس می توانند از وام مسکن و خودرو استفاده نمایند.

 

  واجدان شرایط می توانند تقاضا نامه خود را به آدرس:

  مازندران- نور- خیابان امام- میدان فیضیه- سازمان مرکزی مؤسسه آموزش عالی علامه محدث نوری ،تلفن 6210490 و 6210390 -0122 کد پستی 36455-46419 - صندوق پستی 451-46415 و یا به نشانی Allame.noor@gmail.com تا مورخ 15/3/89ارسال دارند.        

 

 مشخصات متقاضیان باید بر اساس فرم ذیل پر شود :

  

AWT IMAGE

AWT IMAGE

فرم مشخصات متقاضیان جذب هیأت علمی بصورت word (کلیک نمایید)

فرم مشخصات متقاضیان جذب هیأت علمی بصورت pdf (کلیک نمایید)

بارگذاری:23/2/89