انجمن گروه مکانیکاساسنامه انجمن علمی تخصصی گروه مهندسی مکانیک

  « به نام خدا »

 

  اساسنامه انجمن علمی تخصصی گروه مهندسی مکانیک

  دانشگاه علامه محدث نوری (ره)

 

  فصل اول – کلیات و اهداف

 

  ماده 1 – نام انجمن : انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه علامه محدث نوری.

  این انجمن جنبه علمی، پژوهشی وفرهنگی دارد که در این اساسنامه اختصاراً «انجمن» نامیده می شود.

  ماده 2 – محل انجمن : مرکز اصلی انجمن در دانشگاه علامه محدث نوری واقع در شهرنور، استان مازندران می باشد.

  ماده 3 – تابعیت : انجمن، تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمامی اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و هیچ یک از اعضاء حق فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارند.

  ماده 4 – مدت فعالیت : فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس آن برای مدت نامحدودی می باشد.

  ماده 5 – اهداف انجمن :

  بند 1-5 : ایجاد زمینه ی مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان.

  بند 2-5 : نهادینه کردن فعالیت های فوق برنامه ی علمی و پژوهشی دانشجویان.

  بند 3-5 : افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان.

  بند 4-5 : شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه.

  بند 5-5 : بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخشهای مختلف اجتماعی و اجرایی.

  بند 6-5 : ایجاد ارتباط با انجمن ها و مؤسسات علمی و تحقیقاتی داخل وخارج کشور در راستای تبادل اطلاعات علمی.

  بند 7-5 : راه اندازی وب سایت و نشریه و انجام فعالیت های مشابه برابر مقررات دانشگاه علامه محدث نوری و قوانین کشور.

  بند 8-5 : ایجاد زمینه برای شکل گیری شخصیت مهندس مکانیک در اعضا برای بالا رفتن کلاس این رشته در دانشگاه و نهایتا در جامعه.

  ماده 6 – وظایف و نوع فعالیت های انجمن : انجمن صرفاً در زمینه های علمی، پژوهشی، آموزشی مشاوره علمی و اجرایی در حوزه مهندسی مکانیک و رشته های مربوط به آن فعالیت خ واهد کرد.

  اهم این فعالیت ها به شرح ذیل می باشد :

  بند1-6 : ایجاد زمینه های ارتباط بین انجمن با مؤسسه و سایر مراکز علمی کشور به منظور:

  الف) تبادل نظر علمی، پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای با دانشگاه و سایر مراکز ذی ربط.

  ب) انتقال دستاوردهای علمی- پژوهشی اعضاء به دانشگاه و سایر مراکز علمی کشور و متقابلاً انتقال آخرین یافته های علمی به انجمن.

  بند2-6 : مهیا ساختن محیطی مناسب برای اعضاء در جهت کمک به اشاعه ی فرهنگ استقلال ، آزادی ، توسعه علمی و نفی وابستگی به غیر از طریق:

  الف) تشکیل کنفرانس ها، سمینارها و گردهمایی های علمی و تخصصی در زمینه مدیریتی و فنی رشته مکانیک.

  ب) شناسایی و تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسایی های موجود در زمینه های مربوط به مسائل علمی انجمن.

  ج) ارائه راه ها جهت حل مشکلات و انعکاس نتایج حاصل از بررسی ها به مراجع ذی ربط.

  بند3-6 : برگزاری فعالیت های فرهنگی و تفریحی اعم از بازدید از نمایشگاه های سطح کشور و اردوهای تفریحی.

  تبصره : برگزاری کلیه فعالیت های فرهنگی و تفریحی نیازمند صدور مجوز کتبی از دانشگاه علامه محدث نوری و یا استفاده از سایر مجوزهای قانونی مانند تورهای مسافرتی می باشد.

  ماده 7 – طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها و یا سازمان های دولتی ارتباط داشته باشد، پس از کسب موافقت از وزارتخانه و یا سازمان دولتی ذی ربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

  تبصره : کسب موافقت از وزارتخانه ها و یا سازمان های دولتی از طریق ریاست محترم دانشگاه انجام خواهد گرفت.

 

 

 

 

  فصل دوم – شرایط و نحوه عضویت و انواع آن

 

  ماده 8 ــ شرایط عضویت : هر یک از دانشجویان، فارغ التحصیلان و استادان رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علامه محدث نوری که واجد شرایط ذیل باشند با تصویب هیئت مدیره می توانند به عضویت انجمن درآیند :

  1- اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی

  2- پذیرفتن مفاد اساسنامه

  3- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بنا به دلایل قانونی

  4- پرداخت حق عضویت

  تبصره 1 : دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول می توانند به عضویت انجمن درآیند.

  تبصره 2 : دانشجویان سایر رشته ها با موافقت رئیس انجمن می توانند در انجمن علمی مکانیک عضو شوند.

  ماده 9 ــ انجمن دارای دو نوع عضو است : عضو اصلی و افتخاری.

  بند 1-9 : اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده و حق عضویت می پردازند.

  بند 2-9 : اعضای افتخاری که از پژوهشگران و استادان بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

 

 

  فصل سوم – ارکان انجمن

  

  ماده 10 ــ ارکان انجمن عبارتند از :

  الف) مجمع عمومی

  ب) مدیر

  ج) هیئت مدیره

  ماده 11 ــ مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری درانجمن می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل میشود و توسط هیئتی شامل یک رئیس و 2معاون (یکی خانم و دیگری آقا) می باشد که اگر در انجمن عضو آقا یا خانوم موجود نباشد انجمن تنها یک معاون خواهد داشت.

  تبصره : اعضای هیئت مدیره و رییس در دو انتخاب جداگانه با اعلام نامزدی خود در مجمع عمومی و با رأی گیری، از میان نامزدها به مدت یک سال انتخاب می شوند.

  ماده 12 – مجمع عمومی با رعایت تشریفات مندرج دراین اساسنامه، سالی یکبار درنیمه پاییز هر سال تشکیل خواهد شد.

  تبصره : فراخوان تشکیل انجمن علمی و عضوگیری مجمع عمومی در اولین دوره توسط جمعی از دانشجویان صورت می پذیرد.

  ماده 13 – وظایف مجمع عمومی :

  1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر در 2 انتخاب جداگانه

  2- استماع و رسیدگی به گزارش های هیئت مدیره

  3- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره

  4- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

  5- تعیین روزنامه جهت درج آگهی و دعوت نامه های انجمن(در صورت تمایل)

  6- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

  7- بررسی و تصویب انحلال انجمن

  8- عزل هیئت مدیره

  تبصره : عزل هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انجمن و با اساتید ریاست محترم دانشگاه علامه محدث نوری به عمل می آید.

  ماده 14 – هیئت مدیره انجمن :

  بند 1-14 : اعضای اصلی انجمن 5 نفر مرکب از 4 نفر هیئت مدیره ویک مدیر است که در جلسه مجمع عمومی در 2 انتخاب جداگانه و با رأی مخفی به مدت یک سال انتخاب می شوند(به استثنای سال 93-94) که جلسه مجمع عمومی برای انتخاب مدیر، هیئت مدیره و اعضای جانشین فقط با حضور نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه، رسمیت می یابد.

  تبصره 1 : انتخاب مجدد هیئت مدیره در دوره های بعد بلا مانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر 30 روز قبل از پایان تصدی خود انتخابات هیئت مدیره ی جدید را برگزار کرده و نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدی خود به ریاست محترم دانشگاه اعلام دارد.

  تبصره 2 : علاوه بر اعضای اصلی هیئت مدیره، یک نفر نیز به عنوان اعضای جانشین برگزیده خواهند شد تا در صورت کناره گیری، عزل، غیبت غیر موجه و یا فوت یکی از اعضا قبل از پایان دوره ی هیئت مدیره جانشین وی گردد. حضور اعضای مذکور در جلسات هیئت مدیره به عنوان مشاور یا ناظر بدون حق رای بلا مانع است.

  تبصره 3 : برای رسمیت جلسه، حضور نصف به علاوه ی یک نفر از اعضای رسمی، جهت تصویب هر موضوعی لازم بوده و رأی موافق اکثریت اعضاء ضرورت دارد.در صورتی که در دعوت نخست، تعداد حاضرین به حد نصاب نرسد، جلسه دوم به فاصله یک هفته تشکیل شده و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

  تبصره 4 : جلسات هیئت مدیره با حضور حدا قل 3 نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات گرفته شده با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

  تبصره 5 : اعضای هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن موظف اند کمیسیون های متفاوتی را ایجاد کنند که در آنها هریک از افراد با توجه به توانایی هایش وظیفه ای را بر عهده می گیرد.

  تبصره 6 : هیئت مدیره علاوه برجلساتی که به طور مرتب و حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل خواهد داد،بنا به ضرورت، با دعوت کتبی و یا شفاهی رئیس ویا نایب رئیس، جلسه ی فوق العاده تشکیل دهد. فاصله ی بین ارسال دعوت نامه و یا دعوت شفاهی و تشکیل جلسه حداقل 2 روز خواهد بود.

  تبصره 7 : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه ی متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

  بند 2-14 : اعضای هیئت مدیره به صورت افتخاری انجام وظیفه خواهند کرد.

  بند 3-14 : مدیر در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده ی هیئت مدیره بوده و از طرف این هیئت حق امضا خواهد داشت.

  ماده 15 – وظایف و اختیارات هیئت مدیره : هیئت مدیره نماینده ی قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

  1ـ حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول انجمن

  2ـ رسیدگی، ثبت و نگهداری حساب های انجمن، پرداخت دیون و وصول مطالبات

  3ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی

  4ـ افتتاح حساب در یکی از بانک ها

  5ـ تعیین داور و وکیل وعزل آنها، حل و فصل دعاوی انجمن از طریق سازش ها و در صورت اقتضا، تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی با حق توکیل به غیر

  6ـ تشکیل کمیسیون هایی با توجه به نیاز انجمن.

  تبصره 1 : جز درباره موضوعاتی که به موجب این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیئت مدیره کلیه ی اختیارات لازم برای اداره ی امور را مشروط به رعایت حدود موضوع انجمن و مفاد این اساسنامه دارا می باشد.

  تبصره 2 : کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و مسئول امور مالی، ممهور به مهر انجمن خواهد بود و سایر اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره دارای اعتبار است.

  تبصره 3 : هیئت مدیره بر پایه ی این اساسنامه درباره ی شرایط عضویت نسبت به پذیرش داوطلبان واجد شرایط اقدام می کند.

  تبصره 4 : تا انتخاب هیئت مدیره، مسئولیت انطباق وضعیت متقاضیان عضویت در انجمن با مفاد اساسنامه به عهده ی هیئت موسس است.

  تبصره 5 : هیئت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط خود، در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه کمیته های تخصصی تشکیل دهد.

  تبصره 6 : آئین نامه ی اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تائید کمیسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه علامه محدث نوری قابل اجرا خواهد بود.

  تبصره 7 : تصمیمات گرفته شده در کمیته ها پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجراست.

  

  

  فصل چهارم- بودجه و موارد متفرقه

 

  ماده 16 – بودجه انجمن از محل عضویت اعضا، کمک های مردمی و دانشگاه علامه محدث نوری و نیز از طریق پذیرش آگهی که متناسب با شان انجمن است تامین می شود.

  ماده 17 – درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر مخصوص ثبت و بیلان آن هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشگاه علامه محدث نوری ارائه خواهد شد.

  تبصره 1 : کلیه ی دفاتر مالی انجمن در مواقع مراجعه ی نمایندگان کمیسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

  تبصره 2 : سال مالی انجمن منطبق با سال هجری شمسی بوده و همواره از اول مهر ماه تا پایان شهریور ماه سال بعد خواهد بود.

  تبصره 3 : کلیه ی وجوه مازاد بر هزینه های انجمن در حساب مخصوصی به نام "انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه علامه محدث نوری " نزد یکی از بانک های رسمی کشورنگهداری خواهد شد.

  تبصره 4 : هیئت مدیره انجمن موظف است میزان کمک های نقدی و غیر نقدی و خدمات دریافتی از واحد دانشگاه خود را هر 6 ماه یکبار به اطلاع کمیسیون مرکزی برساند.

  ماده 18 – کلیه ی مدارک رسمی انجمن اعم از پرونده ها و مدارک رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود. اقدامات رسمی انجمن با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. بدیهی است هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر انجمن مسئولیت قانونی دارد.

  تبصره : مصوبات و صورت جلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذی ربط خواهد رسید.

  ماده 19 – هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضای هیئت مدیره در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشگاه علامه محدث نوری رسیده باشد.

  تبصره : محل انجمن و دفتر اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشگاه علامه محدث نوری برسد و مادامیکه اطلاع داده نشده باشد، استناد به آن معتبر نخواهد بود.

  ماده 20 – انجمن دارای مهر وآرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشگاه علامه محدث نوری تهیه و استفاده خواهد شد.

  ماده 21 – انتشار هرگونه نشریه پس از کسب اجازه از ریاست دانشگاه و تحصیل پروانه ی انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.

  ماده 22 – در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال و املاک به دانشگاه علامه محدث نوری اقدام نماید.

  هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت بررسی به کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشگاه علامه محدث نوری ارسال دارد.

  ماده 23 – در صورت لزوم، تفسیر کلیه ی مواد و تبصره های این اساسنامه، به عهده ی کمیسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه علامه محدث نوری است.

  ماده 24 – این اساسنامه (اساسنامه ی انجمن علمی تخصصی گروه مهندسی مکانیک) در 4 فصل، 24 ماده و 27 تبصره در تاریخ 25/9/1393 تنظیم شده است.