اطلاعیه برای دانشجویان رشته
مهندسی انتقال توزیع زمان و محل کلاسهای آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1و2 رشته انتقال توزیع

 

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی انتقال توزیع می رساند که جهت شرکت در کلاسهای آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1و2 در شرکت نفت محمود آبادطبق لیست ذیل و گروهبندی انجام شده در دانشکده حضور یابند.

  ساعت حرکت: 7:30صبح

  مکان: درب ورودی دانشکده

  واحد اداری دانشکده

 

  اسامی دانشجویان آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1)

  آز ماشین الکتریکی (2)

  گروه اول : شنبه و یکشنبه

  9و10/11/89

  گروه دوم:دوشنبه وسه شنبه

  11و12/11/89

  گروه سوم: شنبه ویکشنبه

  16و17/11/89

  گروه چهارم:دوشنبه و سه شنبه 18و19/11/89

  گروه پنجم:چهارشنبه و پنجشنبه

  20 و 21 /11/89

  1- حسین آذرکمان زاده

  1- روح ا... آهی

  1- میثم اسدی

  1- سیدزمان اسراردل

  1- احسان پورزارعی خاکی

  2- بهروز بابازاده

  2- محمد باقری

  2- مهدی افشاری

  2- مهدی پژوهش

  2- علی اصغرریاحی

  3- مجیدبانوی

  3- محمدجواد بهمنی

  3- محمد اکبری

  3- مصطفی جمالی

  3- مهدی شهردمی

  4- آسایش بهروزشافعی

  4- مهدی پردازی

  4- محمدحسین انگامه

  4- علی حسن پور

  4- علی عاقبتی

  5- سجاد حاج خالقی

  5- پوریا عنایتی

  5- بهمن برهانی الوار

  5- روح ا... روحانی

  5- رضاعلمی

  6- احسان حق نظر

  6- امیررضاجعفری

  6- جواد به رفیق

  6- علیرضا روحانی

  6- محمدباقرقمی

  7- پژمان حیاتی

  7- جوادحمامی

  7- احسان پورزارعی خاکی

  7- سعید عبدالهی

  7- مرتضی قنبری

  8- محمودخسراوانی

  8- امیرحیدری

  8- مرتضی خزایی پول

  8- اکبرنیازی

 

  9- محسن دخش

  9- حسین دلیر

  9- رامین علی محمدی

  9- عباسعلی خوشبخت گسکری

 

  10- علی اصغرریاحی

  10- سیدامیررضاسادات

  10- حسین صابری فر

  10- توماج رهبر

 

  11- اسماعیل سلیمی امیری

  11- حنیف شعبانپور

  11- مقداد صبوری

  11-داریوش صحرایی

 

  12- سیدسیناشاهرکنی

  12- علی عاقبتی

  12- جابرفلاح

  12- علی قزلسفلو

 

  13- رضاعلی محمدی

  13- رامتین علی بخش

  13- محمدباقرقمی

  13- منصور محمدی

 

  14- مسعودعلیزاده

  14- فیاض قنبری

  14- رسول کربی

 

 

  15- کاوه کرمانی

  15- امیرکویک

  15- یدا... محمدعلی پور

 

 

  16- جعفرمحسنی گل افشانی

  16- احسان متان کپوری

  16- مهدی محمدیان پور

 

 

  17- مجید منصورگرگانی

  17- سیدمیثم مختاری

  17- پوریا مهران

 

 

  18- حسین میرزا رحیمی سقرچی

  18- حجت اله مغانلو

  18- محمد نعمتی

 

 

  19- جوادنصرت آبادی

  19- سیدمحمدرضاهاشمی

  19- امیرسینا هفت لنگی

 

 

 

  توجه: حضور دانشجویان در کلاسهای فوق الزامی می باشد.