امور اداری و کارگزینیمعرفی واحد اداری - کارگزینی - دبیرخانه

پست سازمانی: مدیر امور اداری و کارگزینی دانشگاه
 

 
 

ابوالفضل توکلی
(کارشناسی ارشد)
پست سازمانی: مدیر امور اداری و کارگزینی دانشگاه
پست مدیر امور اداری و کارگزینی دانشگاه با مدیریت آقای ابوالفضل توکلی و با زیر مجموعه های خدمات  عمومی و پشتیبانی،  دبیرخانه،  سانترال تشکیل شده است.
سوابق پژوهشی:
 
سوابق اجرایی:
 • کارشناس رشته
شرح وظایف مدیر امور اداری و کارگزینی:
 •  نظارت بر حسن انجام اقدامات جاری واحدهای تابعه.
 •  تهیه و تنظیم آیین­نامه و بخشنامه و دستورالعمل­های اداری (داخلی) لازم و ابلاغ آن پس از تأیید مافوق.
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری.
 • مطالعه و بررسی رشته­های شغلی مشاغل دانشگاه.
 •  تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و انجام امور مربوط به استخدام.
 •  نظارت بر اداره امور دبیرخانه مرکزی دانشگاه برای اجرای نظام مکاتبات و جمع آوری و توزیع و ارسال مکاتبات عمومی داخلی و خارجی دانشگاه.
 • انجام بررسی های لازم و اقدامات مقتضی در خصوص چگونگی تأمین رفاه کارکنان دانشگاه.
 • همکاری با واحد حراست در زمینه ایجاد امنیت و حفاظت از ساختمان های، اموال و تأسیسات.
 • تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج از کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط.
 • شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف.
 • نظارت بر انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارایه آن به واحدهای مختلف.
 • همکاری با مدیریت امور مالی و مدیریت طرح و برنامه در امر تهیه و تنظیم بودجه واحدهای تابعه.
 •  برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و ارزشیابی کارکنان دانشگاه و ارایه گزارش لازم به معاونت اداری و مالی.
 • عضو هیات اجرایی.
 اطلاعات تماس
تلفن: ۰۱۱۴۴۵۱۶۶۷۹
فاکس: ۰۱۱۴۴۵۱۶۶۷۵

 واحد خدمات عمومی  و پشتیبانی
 
                          AWT IMAGE                           
 
محمد توکلی
پست سازمانی: سرپرست خدمات عمومی و  پشتیبانی   
جج
 
 
 
 
 
 
پست سازمانی: مسوول دبیرخانه دانشگاه
 
 AWT IMAGE
 

ندا حبیبی
(کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری)
 
دبیرخانه مرکزی دانشگاه علامه محدث نوری دارای سه نفر عضو مشتمل بر مسوول دبیرخانه مرکزی و دو نفر پرسنل با عنوان کارمند دفتری و متصدی دفتری و بایگانی بوده که زیر نظر مدیر امور اداری مشغول به فعالیت می باشد. دو نفر از پرسنل این واحد دارای مدرک کارشناسی و یک نفرآن دارای مدرک دیپلم می باشند.
 
  شرح وظایف مسوول دبیرخانه:
 
 • ثبت و اندیکس نامه­های اداری.
 • حفظ و حراست از اوراق و نامه­های اداری و همچنین امانت در نگه داشتن نامه­های محرمانه  دانشگاه مطمئنا با داشتن ابزار لازم.
 • بایگانی کردن همه نامه­های وارده و صادره اداری.
 • تهیه و تنظیم ابزار و لوازم اداری بایگانی.
 • دریافت و ارسال نامه های ادارات، دانشگاه ها و ...

 
 
اطلاعات تماس
 • ۰۱۱۴۴۵۱۶۶۷۵
 
 
 
​                    AWT IMAGE                        
 
 
هاجر رستمی
پست سازمانی: کارمند دفتری دانشگاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   پست سازمانی: مدیر امور اداری و  کارگزینی دانشگاه
 
 

 
 
AWT IMAGE
 

ابوالفضل توکلی
(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- بهره وری و مدیریت سیستم)
 
از تأسیس دانشگاه آموزش عالی علامه محدث نوری در سال ۱۳۷۵ واحد کارگزینی بصورت ادغام با واحد اداری فعالیت می نموده است و از تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۸۴ واحد کارگزینی به صورت جداگانه و زیر نظر مسوولین مربوطه نسبت به انجام امور اقدام می نماید. در حال حاضر تعداد پرسنل واحد کاری با احتساب مسوول کارگزینی ۲ نفر می باشد که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی می باشد و به جزء افراد فوق ۸ نفر پرسنل خدمات، ۷ نفر نگهبان و یک نفر اپراتور زیر مجموعه این واحد در قسمت پشتیبانی و نگهبانی فعالیت می کنند.
 
 
شرح وظایف مسوول امور اداری و کارگزینی :
*   انجام کلیه مراحل استخدامی رسمی و پیمانی هیات علمی و پرسنلی از قبیل تشکیل پرونده، مکاتبات اداری داخلی و خارج از سازمان، صدور و تکمیل مجوزهای قانونی و تنظیم فرمهای مربوطه تا حصول نتیجه نهایی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه.
*   تهیه و تنظیم انوع احکام کارگزینی از قبیل افزایش حقوق، ترمیم حقوق، ترفیع پایه و طبقه و رتبه، صدور و تمدید احکام ماموریت، انتقال دائم.
*   شرکت در جلسات و ارائه راهکارهای قانونی مربوط به کمیسیونها و کمیته های مختلف در حوزه کارگزینی.
*   انجام کلیه امور مرتبط با فرایندهای استخدامی (رسمی، پیمانی، قراردادی، قانون کار) و برطرف نمودن نیازهای اداری مرتبط با کارگزینی، اعمال قوانین و مقررات مشمول کارکنان دولت، تهیه وتنظیم و صدور مجوزهای حقوق و مزایا اجرای قوانین و مصوبات هیات وزیران و سایر بخشنامه و آیین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
*   انجام کلیه امور مربوط به بازنشستگی ، برقراری حقوق و مزایای بازنشستگی و وظیفه وفق قوانین و مقررات موجود.
*   تهیه و نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل­ها و ضوابط داخلی سازمان.
*   جذب و انجام کلیه مراحل مربوط به صدور امریه جهت مشمولان وظیفه در حدود قوانین و مقررات نیروهای مسلح.
*   انجام کلیه عملیات حضور و غیاب ، اضافه کاری ، مرخصی ، ماموریت و به طور کلی مکاتبات پرسنلی اعم از کارمندی و هیات علمی.
*   گزارشات پرسنلی و ارائه به سایر قسمتها جهت رفع نیازهای اداری از قبیل نظارت ارزیابی ، ارزشیابی ، گزینش، امور مالی و کارکرد ماهانه و روزانه، کمیته تخلفات اداری.
*    انجام کلیه امور محوله در حدود شرح وظایف سازمانی.
سوابق اجرایی:
*   دبیر کمیته منتخب اعضای هیات علمی.
*   عضو کمیته علی البدل هیات تجدیدنظر کمیته تخلفات اداری.
 
اطلاعات تماس
تلفن: ۰۱۱۴۴۵۱۶۶۷۹ (داخلی ۴۰۸ و ۴۲۰)
فاکس: ۰۱۱۴۴۵۱۶۶۷۵
  AWT IMAGE

نعیمه توکلی
پست سازمانی: کارمند اداری