:: اعضا - علیرضا کیمیایی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای علیرضا کیمیایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی دانشگاه امام صادق (ع) تهران ایران
2 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع) تهران ایران
3 دکتری پردیس البرز دانشگاه تهران تهران ایران
:: ::