:: اعضا - علیرضا کیمیایی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای علیرضا کیمیایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 مدیریت تولید – مدیریت زنجیره تامین
2 مدیریت سازمان – تصمیم گیری در مدیریت
3 مهندسی فاکتورهای انسانی
:: ::