:: اعضا - فرامرز نیازی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای فرامرز نیازی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 اصول حسابداری (1) فرامرز نیازی تالیف
2 حسابداری شرکتهای (2) فرامرز نیازی تالیف
3 حسابداری پیشرفته (2) فرامرز نیازی تالیف
:: ::