:: اعضا - مهران سلوری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مهران سلوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی ایران
2 کارشناسی ارشد ایران
:: ::