:: اعضا - مهران سلوری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مهران سلوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 حسابرسی(1) دانشگاه علامه محدث نوری- دانشگاه شمال آمل-موسسه آموزش عالی سبز آمل
2 حسابرسی(2) دانشگاه علامه محدث نوری- دانشگاه شمال آمل-موسسه آموزش عالی سبز آمل- موسسه آموزش عالی آمل آمل- موسسه آموزش عالی نیما محمود آبا
3 سیستم های اطلاعاتی حسابداری دانشگاه علامه محدث نوری- دانشگاه شمال آمل
4 اصول حسابداری دانشگاه شمال آمل
5 کاربرد کامپیوتر در حسابداری دانشگاه شمال آمل- موسسه آموزش عالی سبز آمل- موسسه آموزش عالی نیما محمود آباد
6 کاربرد نرم افزار در حسابداری دانشگاه شمال آمل- موسسه آموزش عالی سبز آمل- موسسه آموزش عالی آمل آمل
7 حسابداری صنعتی (1) دانشگاه علامه محدث نوری- موسسه آموزش عالی سبز آمل
8 حسابداری صنعتی (2) دانشگاه علامه محدث نوری- موسسه آموزش عالی سبز آمل
9 حسابداری صنعتی (3) دانشگاه علامه محدث نوری
10 زبان تخصصی (1) دانشگاه علامه محدث نوری
11 اصول حسابداری (1) دانشگاه علامه محدث نوری- موسسه آموزش عالی نیما محمود آباد
12 اصول حسابداری (2) دانشگاه علامه محدث نوری- موسسه آموزش عالی نیما محمود آباد
13 اصول حسابداری (3) دانشگاه علامه محدث نوری
14 سیستم های اطلاعاتی حسابداری دانشگاه علامه محدث نوری
15 مدیریت مالی دانشگاه علامه محدث نوری
16 حسابداری میانه (1) موسسه آموزش عالی آمل آمل
17 حسابداری میانه (2) موسسه آموزش عالی آمل آمل
18 حسابداری پیشرفته (1) موسسه آموزش عالی آمل آمل
19 حسابداری پیشرفته (2) موسسه آموزش عالی آمل آمل
20 حسابداری شرکت های (1)
:: ::