:: اعضا - یزدان صیقل ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای یزدان صیقل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 دروس حقوق جزا دانشگاه علامه محدث نوری -دانشگاه شمال آمل
2 دروس حقوق مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علامه محدث نوری -دانشگاه شمال آمل
:: ::