:: اعضا - ام هانی علیزاده صحرایی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم ام هانی علیزاده صحرایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 بررسی تجربه پدیدارشناختی اطمینان جویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس نجس –پاکی با در نظر گرفتن عوامل فرهنگی ایران :یک مطالعه کیفی ام هانی علی زاده نهمین کنگره بین المللی روان درمانی –اجلاس آسیایی انجمن جهانی روان درمانی در بستر ارزش های فرهنگی تهران ،ایران 1395 پوسترى
2 رابطه کارآیی خانواده با باورهای غیرمنطقی در دانش آموزان (نویسنده اول مقاله)ام هانی علی زاده سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده 1387 پوسترى
3 اثر آموزش والدین بر مبنای برنامه فرزند پروری مثبت (3p) بر سلامت روانی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای ((ODD نویسنده سوم مقاله) ام هانی علی زاده اولین کنگره سراسری تعیین گره های اجتماعی سلامت 1387 پوسترى
4 بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی با افسردگی در دانشجویان دختر دانشگاه تبریز (نویسنده اول مقاله)ام هانی علی زاده ششمین سمینار سراسری علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پژشکی یاسوج شفاهى
5 بررسی رابطه بین سلامت روان شناختی ،سبک های حل مساله و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه تبریز (نویسنده چهارم مقاله)ام هانی علی زاده ششمین سمینار سراسری علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پژشکی یاسوج شفاهى
:: ::