:: اعضا - جمشید یحیی پور ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای جمشید یحیی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی تالیف
:: ::