:: اعضا - جمشید یحیی پور ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای جمشید یحیی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی دانشگاه امام صادق (ع تهران ایران
2 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع تهران ایران
3 دکترا دانشگاه مازندران بابلسر ایران
:: ::