:: اعضا - جمشید یحیی پور ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای جمشید یحیی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 حقوق شرکت ها
2 مسئولیت مدنی
:: ::