:: اعضا - اصغر آقاجانپور ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای اصغر آقاجانپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس چالوس ایران
2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحدقائم شهر قائم شهر ایران
:: ::