:: پرسش‌های متداول ::
:: آموزشی
# کسانی که گواهی پیش دانشگاهیشان به دلیل درس افتاده که شهریور قبول شده اند دیرتر به دستشان میرسد باید چه کنند/
شما در صورتی که تا تاریخ 31/6/88 فارغ التحصیل شده باشید به دانشگاه مراجعه فرمایید و با دادن تعهد میتوانید ثبت نام نمایید
1391/2/11 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید