:: پرسش‌های متداول ::
:: آموزشی
# ba salam mikhastam tarikh shoorooe kelasaye karshenasie napeyvaste reshteye memari ro bedoonam hamchenin mikhastam bedoonam sakhtemoon jadide shamele hameye restehas? va key bahrebardari mishe?
کلاسها شروع شده است
1391/2/11 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید