:: پرسش‌های متداول ::
:: آموزشی
# اگرکسی دوباردریک درس بیفتدآیاباردوم نمره آن درس بامعدل جمع میشودیاخیریعنی درمعدل تاثیری داردیاخیر؟متشکرم

شما با کارشناس رشته خود تماس حاصل فر مایید

با  شماره 01226211860 تماس بگیرید

بهتر است اول نگاهی به آیین نامه های آموزشی که در سایت وجود دارد نیز نگاهی بیاندازید

 


1391/2/11 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید