:: پرسش‌های متداول ::
:: انتخاب واحد
# من دانشجوی ترم یک هستم و می خواستم بدونم امکان حذف دروس در حذف و اضافه برای من وجود دارد ؟
امکان حذف و اضافه برای دانشجویان جدیدالورود ترم یک وجود ندارد
1391/2/11 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید