:: پرسش‌های متداول ::
:: انتخاب واحد
# من ترم آخر هستم(8) درس آمار و احتمالات مهندسی با مهندسی اینترنت تداخل دارد. لطفا هر چه سریتر من راهنمایی کنید. خود مسئولین باید برام انتخاب کنند؟

شما با آقای یزدانی به شماره 01226222466 تماس حاصل فرمایید


1391/2/11 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید