اداری و مالی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۱/۱۰/۱۸ - ثبت نام بدون کنکور در رشته های مختلف موسسه

 

  باسمه تعالی

  موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) شهرستان نور ، «بدون آزمون» برای بهمن ماه 1391 در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد :

  نام رشته

  نام گرایش

  زن

  مرد

  کاردان فنی برق

  الکترونیک

  زن

  مرد

  کاردان فنی عمران

  کارهای عمومی ساختمان

  زن

  مرد

  کاردانی معماری

  

  زن

  مرد

  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی جنگلداری

  جنگلداری

  زن

  مرد

  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

  

  زن

  مرد

  کارشناسی حسابداری

  

  زن

  مرد

  کارشناسی علوم اقتصادی

  اقتصاد بازرگانی

  زن

  مرد

  کارشناسی مدیریت صنعتی

  

  زن

  مرد

  کاردانی حسابداری

  

  زن

  مرد

  

  

  مهلت ثبت نام از 18/10/1391 لغایت 24/10/1391 در سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org