درباره دانشکده فنی و مهندسی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - درباره دانشکده فنی

بسمه تعالی

  دانشکده فنی و مهندسی در سال ۱۳۸۵ با تلاش و همت هیات محترم موسس و با هدف تربیت و آموزش نیروهای متعهد و متخصص در رشته های فنی و مهندسی ( معماری ، کامپیوتر، برق- الکترونیک، عمران، معماری، منابع طبیعی ومحیط زیست) تأسیس شده و هم اکنون دارای رشته های تحصیلی زیر در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی می باشد.

  ساختمان آزمایشگاه دانشگاه دارای ۹ آزمایشگاه شامل ( آزمایشگاه فیزیک ۱- فیزیک۲ و مدار دیجیتال مقدماتی-دیجیتال پیشرفته- الکترونیک مقدماتی- الکترونیک پیشرفته-اتوماسیون صنعتی وآزمایشگاه منابع طبیعی ) و ۶ کارگاه شامل( کارگاه برق- ماشین-شبکه توزیع هوایی- مکانیک خاک-مصالح ساختمانی و بتن و کارگاه کارهای چوبی) می باشد.

  علاوه بر امکانات فوق ،این دانشکده دروسی را که واحد عملی داشته باشنددانشجویان آن درس به پیشنهاداستاد مربوطه و مدیر گروه آموزشی و تأئید ریاست دانشکده به منظور تفهیم و درک هر چه بهتر و بیشتر مطالب تئوری دروس به مراکز و اماکن تاریخی ، موزه ها( برای گروه معماری) نیروگاهها برق و شرکتهای بزرگ صنعتی (برای گروه برق) پروژه های بزرگ در دست احداث ( برای گروه عمران) اعزام می شوند.

  

 همکاران دانشکده:

مدیر آموزش  و امور اداری: آقای دکتر محسن نژآدخیرالله (داخلی ۳۳۰)

کارشناسان رشته : رحیم عمران زاده- -مهناز جهانشاهی (داخلی ۳۳۲)

مسئول نظارت و ارزیابی دانشکده: آقای عنایت یزدانی( داخلی ۳۳۶)

کارشناس امور اداری دانشکده: خانم درویش