بخش‌های اصلی
لیست انجمن های دانشگاه::
اساسنامه انجمن ها::
برنامه ها و فعالیت ها::
درباره انجمن::
تماس با ما::
::
پیوندها
انجمن دانشجویان دانشگاه مازندران
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
زیربخش‌های پایگاه
..
:: اساسنامه انجمن علمی - تخصصی ::
 | تاریخ ارسال: 1393/2/13 | 

  « به نام خدا »

 

  اساسنامه انجمن علمی - تخصصی

  مؤسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)

 

  فصل اول کلیات و اهداف

 

  ماده 1 – نام انجمن :

  این انجمن جنبه علمی، پژوهشی وفرهنگی دارد.که در این اساسنامه اختصاراً « انجمن» نامیده می شود.

  ماده 2 – محل انجمن : مرکز اصلی انجمن در مؤسسه آموزش عالی علامه محدث نوری واقع در شهر نور، استان مازندران می باشد.

  ماده 3 – تابعیت : انجمن، تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمامی اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و هیچ یک از اعضاء حق فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارند.

  ماده 4 – مدت فعالیت : فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس آن برای مدت نامحدودی می باشد.

 

  ماده 5 اهداف انجمن :

  بند 1 – 5 : ایجاد زمینه ی مناسب برای تجلی استعدادهاوبرانگیختن خلاقیت وشکوفایی علمی دانشجویان.

  بند 2- 5 : نهادینه کردن فعالیت های فوق برنامه ی علمی و پژوهشی دانشجویان.

  بند 3- 5 : افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان.

  بند 4- 5 : شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان درارتقای فضای علمی مؤسسه.

  بند 5- 5 : بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای مؤسسه با بخشهای مختلف اجتماعی و اجرایی.

  بند 6- 5 : ایجاد ارتباط با انجمن ها و مؤسسات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور در راستای تبادل اطلاعات علمی.

  بند 7- 5 : راه اندازی وب سایت و نشریه و انجام فعالیت های مشابه برابر مقررات مؤسسه آموزش عالی علامه محدث نوری و قوانین کشور.

  بند8 - 5: ایجاد زمینه برای شکل گیری شخصیت علمی دانشجو در دانشگاه و نهایتا در جامعه

  ماده 6 – وظایف و نوع فعالیت های انجمن : انجمن صرفاً در زمینه های علمی، پژوهشی، آموزشی مشاوره علمی و اجرایی در حوزه علمی و رشته های مربوط به آن فعالیت خ واهد کرد. اهم این فعالیت ها به شرح ذیل می باشد :

  بند 1-6 : ایجاد زمینه های ارتباط بین انجمن با مؤسسه و سایر مراکز علمی کشور به منظور:

  الف) تبادل نظر علمی، پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای با مؤسسه و سایر مراکز ذیربط.

  ب) انتقال دستاوردهای علمی- پژوهشی اعضاء به مؤسسه و سایر مراکز علمی کشورو متقابلاً انتقال آخرین یافته های علمی به انجمن.

  بند 2-6 : مهیا ساختن محیطی مناسب برای اعضاء در جهت کمک به اشاعه ی فرهنگ استقلال،آزادی، توسعه علمی و نفی وابستگی به غیر از طریق:

  الف)تشکیل کنفرانس ها، سمینارهاوگردهمایی های علمی وتخصصی درزمینه مختلف علمی

  ب) شناسایی وتجزیه و تحلیل مشکلات و نارسایی های موجود در زمینه های مربوط به مسائل علمی انجمن.

  ج) ارائه راه ها جهت حل مشکلات و انعکاس نتایج حاصل از بررسی ها به مراجع ذیربط.

  بند 3-6:برگزاری فعالیتهای فرهنگی وتفریحی اعم ازبازدیداز نمایشگاه های سطح کشور و اردوهای تفریحی.

  تبصره : برگزاری کلیه فعالیت های فرهنگی و تفریحی نیازمند صدور مجوز کتبی از مؤسسه آموزش عالی علامه محدث نوری و یا استفاده از سایر مجوزهای قانونی مانند تورهای مسافرتی می باشد.

  ماده 7 – طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها و یا سازمان های دولتی ارتباط داشته باشد، پس از کسب موافقت از وزارتخانه و یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

  تبصره:کسب موافقت ازوزارتخانه هاویاسازمان های دولتی ازطریق ریاست محترم مؤسسه انجام خواهدگرفت.

 

  فصل دوم شرایط و نحوه عضویت و انواع آن

  ماده 8 – شرایط عضویت : هر یک از دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید رشته های مختلف

  مؤسسه آموزش عالی علامه محدث نوری که واجد شرایط ذیل باشند با تصویب هیئت مدیره

  می توانند به عضویت انجمن درآیند :

  1- اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی

  2- پذیرفتن مفاد اساسنامه

  3- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بنا به دلایل قانونی

  4- پرداخت حق عضویت

  تبصره 1 : دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول می توانند به عضویت انجمن درآیند.

  تبصره 2 : دانشجویان سایر رشته ها باموافقت رئیس انجمن می تواننددرانجمن علمی حسابداری عضو شوند.

  ماده 9- انجمن دارای دو نوع عضو است : عضو اصلی و افتخاری.

  بند 1-9 : اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده و حق عضویت می پردازند.

  بند 2-9 : اعضای افتخاری که از پژوهشگران و استاتید بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره، توسط

  مجمع عمومی انتخاب می شوند.

 

  فصل سوم ارکان انجمن

  ماده 10- ارکان انجمن عبارتند از :

  الف) مجمع عمومی

  ب) مدیر

  ج) هیئت مدیره

  ماده 11 - مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری درانجمن می باشد که به صورت عادی یافوق العاده تشکیل میشود و توسط هیئتی شامل یک رئیس و 2معاون (یکی خانم و دیگری آقا) می باشد.(اگر در انجمن عضو آقا یا خانم نباشد انجمن تنها یک معاون خواهد داشت.)

  تبصره : اعضای هیئت مدیره و رییس در دو انتخاب جداگانه با اعلام نامزدی خود در مجمع عمومی و با رأی گیری، از میان نامزدها به مدت یک سال انتخاب می شوند.

  ماده 12 – مجمع عمومی با رعایت تشریفات مندرج دراین اساسنامه،سالی یکبار درنیمه پاییز هر سال تشکیل خواهد شد.برای رسمیت جلسه، حضور نصف به علاوه ی یک نفر از اعضای رسمی، جهت تصویب هر موضوعی لازم بوده و رأی موافق اکثریت اعضاء ضرورت دارد.در صورتی که در دعوت نخست، تعداد حاضرین به حد نصاب نرسد،جلسه دوم به فاصله یک هفته تشکیل شده وباهر تعدادحاضر،جلسه رسمیت خواهد یافت.

  تبصره : فراخوان تشکیل انجمن علمی و عضوگیری مجمع عمومی در اولین دوره توسط جمعی از دانشجویان صورت می پذیرد.

  ماده 13 – وظایف مجمع عمومی :

  1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر در 2انتخاب جداگانه

  2- استماع و رسیدگی به گزارش های هیئت مدیره

  3 - بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره

  4 – تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

  5 – تعیین روزنامه جهت درج آگهی و دعوت نامه های انجمن(در صورت تمایل)

  6 – تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

  7 – بررسی و تصویب انحلال انجمن

  8 – عزل هیئت مدیره

  تبصره : عزل هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انجمن و با اساتید و ریاست محترم مؤسسه آموزش عالی علامه محدث نوری به عمل می آید.

 

  ماده 14 هیئت مدیره انجمن :

  بند 1 – اعضای اصلی انجمن 9 نفر مرکب از 8 نفر هیئت مدیره ویک مدیر است که در جلسه مجمع عمومی در 2 انتخاب جداگانه و با رأی مخفی به مدت یک سال انتخاب می شوند. جلسه مجمع عمومی برای انتخاب مدیر، هیئت مدیره و اعضای جانشین فقط با حضور نماینده تام الاختیار ریاست مؤسسه، رسمیت می یابد.

  تبصره 1 : انتخاب مجدد هیئت مدیره در دوره های بعد بلا مانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر 30 روز قبل از پایان تصدی خود انتخابات هیئت مدیره ی جدید را برگزار کرده و نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدی خود به ریاست محترم موسسه اعلام دارد.

  تبصره 2 : علاوه بر اعضای اصلی هیئت مدیره، دو نفر نیز به عنوان اعضای جانشین برگزیده خواهند شد تا در صورت کناره گیری، عزل، غیبت غیر موجه و یا فوت یکی از اعضا قبل از پایان دوره ی هیئت مدیره جانشین وی گردد. اولویت با عضو جانشینی خواهد بود که بالاترین آراء را کسب کرده باشد. حضور اعضای مذکور در جلسات هیئت مدیره به عنوان مشاور یا ناظر بدون حق رای بلا مانع است.

  تبصره 3 : جلسات هیئت مدیره با حضور حدا قل 5 نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات گرفته شده با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

  تبصره 4 : اعضای هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن موظف اند کمیسیون های متفاوتی را ایجادکنند که در آنها هریک از افراد با توجه به توانایی هایش وظیفه ای را بر عهده می گیرد.

  تبصره 5 : هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل خواهد داد،بنا به ضرورت، با دعوت کتبی و یا شفاهی رئیس ویا نایب رئیس، جلسه ی فوق العاده تشکیل خ واهد داد. فاصله ی بین ارسال دعوت نامه و یا دعوت شفاهی و تشکیل جلسه حداقل 2 روز خواهد بود.

  تبصره6 : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه ی متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

  بند 2 – اعضای هیئت مدیره به صورت افتخاری انجام وظیفه خواهند کرد.

  بند 3 - مدیر در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده ی هیئت مدیره بوده و از طرف این هیئت حق امضا خواهد داشت.

  ماده 15 – وظایف و اختیارات هیئت مدیره: هیئت مدیره نماینده ی قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

  1- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول انجمن

  2- رسیدگی، ثبت و نگهداری حساب های انجمن، پرداخت دیون و وصول مطالبات

  3- اجرای مصوبات مجمع عمومی

  4- افتتاح حساب در یکی از بانک ها

  5- تعیین داور ووکیل وعزل آنها، حل و فصل دعاوی انجمن از طریق سازش ها و در صورت اقتضا، تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی با حق توکیل به غیر

  6-تشکیل کمیسیون هایی با توجه به نیاز انجمن.

  تبصره 1 : جز درباره موضوعاتی که به موجب این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیئت مدیره کلیه ی اختیارات لازم برای اداره ی امور را مشروط به رعایت حدود موضوع انجمن و مفاد این اساسنامه دارا می باشد.

  تبصره 2: کلیه ی اسناد واوراق بهادار وتعهدآوربا امضای رئیس هیئت مدیره یانایب رئیس ومسئول امور مالی، ممهور به مهر انجمن خواهد بود و سایر اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره دارای اعتبار است.

  تبصره 3 : هیئت مدیره بر پایه ی این اساسنامه درباره ی شرایط عضویت نسبت به پذیرش داوطلبان واجد شرایط اقدام می کند.

  تبصره 4 : تا انتخاب هیئت مدیره، مسئولیت انطباق وضعیت متقاضیان عضویت در انجمن با مفاد اساسنامه

  به عهده ی هیئت موسس است.

  تبصره 5 : هیئت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط خود، در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه کمیته های تخصصی تشکیل دهد.

  تبصره 6 : آئین نامه ی اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تائید کمیسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری قابل اجرا خواهد بود.

  تبصره 7 : تصمیمات گرفته شده در کمیته ها پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجراست.

 

  فصل چهارم- بودجه و موارد متفرقه

  ماده 16 – بودجه انجمن از محل عضویت اعضا، کمک های مردمی و موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری و نیز از طریق پذیرش آگهی که متناسب با شان انجمن است تامین میشود.

  ماده 17 – درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر مخصوص ثبت و بیلان آن هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون مرکزی انجمن های علمی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری ارائه خواهد شد.

  تبصره 1 : کلیه ی دفاتر مالی انجمن در مواقع مراجعه ی نمایندگان کمیسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری موسسه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

  تبصره 2 : سال مالی انجمن منطبق با سال هجری شمسی بوده و همواره از اول مهر ماه تا پایان شهریور ماه سال بعد خواهد بود.

  تبصره 3 : کلیه ی وجوه مازاد بر هزینه های انجمن در حساب مخصوصی به نام موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری " نزد یکی از بانک های رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

  تبصره 4 : هیئت مدیره انجمن موظف است میزان کمک های نقدی و غیر نقدی و خدمات دریافتی از واحد موسسه ی خود را هر 6 ماه یکبار به اطلاع کمیسیون مرکزی برساند.

  ماده 18 – کلیه ی مدارک رسمی انجمن اعم از پرونده ها و مدارک رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود. اقدامات رسمی انجمن با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب – رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. بدیهی است هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر انجمن مسئولیت قانونی دارد.

  تبصره : مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذی ربط خواهد رسید.

  ماده 19 – هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضای هیئت مدیره در صورتی معتبر است که

  به تصویب کمیسیون مرکزی انجمن های علمی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری رسیده باشد.

  تبصره : محل انجمن و دفتر اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع کمیسیون مرکزی انجمن های علمی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری برسد و مادامیکه اطلاع داده نشده باشد، استناد به آن معتبر نخواهد بود.

  ماده 20 – انجمن دارای مهر وآرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز کمیسیون مرکزی انجمن های علمی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری تهیه و استفاده خواهد شد.

  ماده 21 – انتشار هرگونه نشریه پس از کسب اجازه از ریاست موسسه و تحصیل پروانه ی انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.

  ماده 22 – در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال و املاک به موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری اقدام نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت بررسی به کمیسیون مرکزی انجمن های علمی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری ارسال دارد.

  ماده 23 – در صورت لزوم، تفسیر کلیه ی مواد و تبصره های این اساسنامه، به عهده ی معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری است.

  ماده 24 – این اساسنامه 4 فصل، 24 ماده و 26 تبصره در اسفند ماه سال 1392 تنظیم شده است.

دفعات مشاهده: 8620 بار   |   دفعات چاپ: 1090 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 43 بار   |   0 نظر
::