اطلاعیه برای دانشجویان رشته
مهندسی انتقال توزیع
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۰/۸/۲۹ - کلاسهای آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1و2 رشته انتقال و توزیع

  بسمه تعالی

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی انتقال توزیع می رساند که جهت شرکت در کلاسهای آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1و2 در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر طبق لیست ذیل و گروه بندی انجام شده در دانشکده حضور یابند.

  ساعت حرکت: 7:30صبح

  مکان: درب ورودی دانشکده

  واحد اداری دانشکده

 

  اسامی دانشجویان آز ماشین الکتریکی (1) در نیمسال اول سال تحصیلی9190-90

 

  گروه اول : شنبه و یکشنبه

  28و29/8/90

  گروه دوم:دو شنبه وشنبه

  30/8و5/9/90

  گروه سوم: یکشنبه ودو شنبه

  12و13/9/90

 

 

  1- محسن کاشکی

  1- محسن مرادپور

  1- سعید آقاسمیعی

 

 

  2- بهرام آزادی

  2- محمدعلی یحیی پور

  2- بهنام پیر محمدی

 

 

  3- حمید اخلاصی

  3- بهمن یوسفی

  3-الیاس جعفری

 

 

  4- رضا الکائی

  4- میثم کاوسی

  4- سید حسین حسینی

 

 

  5-مهدی امتیازی

  5- النازجواد زاده

  5- احسان زاهد پاشا

 

 

  6- پویان پیام شاد

  6- محمدرضا رستم میری

  6- شهریار صالحی

 

 

  7- محمد راد ثانی

  7- محمدهادی صیادپور

  7- هومن صلاحی کجور

 

 

  8- اکرم رسولی

  8- محمد عسکری

  8- علیرضا فرامرزی

 

 

  9- محمد شادمان

  9- کورش عنایتی

  9- علیرضا معصوم بیگی

 

 

  10- قاسم صادق زاده

  10- فاطمه غلامی نوده

  10- عباس نوری

 

 

  11- محسن عباس زاده

  11- داود یوسفی

  11- پیمان محمودی

 

 

  12- محمدرضا فرومدی

  12- امید اسکندری

  12- نعیم مرتضوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توجه: حضور دانشجویان در کلاسهای فوق الزامی می باشد.

 

  اسامی دانشجویان آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (2) در نیمسال اول91-90

  گروه اول : شنبه و یکشنبه

  12و13/9/90

  گروه دوم:شنبه ویکشنبه

  19و20/9/90

 

 

 

  1- مجتبی ابراهیمی

  1-علیرضا کمالی نیک

 

 

 

  2- سجاد افتاده

  2-مجتبی آرام

 

 

 

  3- مجتبی آقا محمدی

  3- امید باقری

 

 

 

  4- سید روح اله حسینی

  4-پویا پیام شادمان

 

 

 

  5- علی حیدرزاده

  5-رضا جعفری

 

 

 

  6- رامین علی محمدی

  6-سید مهدی حسینی

 

 

 

  7- ابراهیم رحمانی

  7-حسین دلیر

 

 

 

  8- هادی رستمی

  8-جواد ده زاد رستمی

 

 

 

  9- علی رضا روحانی

  9- محسن زرگری

 

 

 

  10- محمدرضا عابدیان

  10- محمد شادمان

 

 

 

  11- علی اکبر فرشاد فر

  11- مجید نبی لوشیری

 

 

 

  12-محسن مرادپور

  12-محمدعلی یحیی پور

 

 

 

  13-حسین روحانی

  13-بهمن یوسفی گل افشانی

 

 

 

 

  14-فرزاد عابدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توجه: حضور دانشجویان در کلاسهای فوق الزامی می باشد.


۱۳۹۰/۱/۲۹ - کلاسهای آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1و2 رشته انتقال و توزیع

  بسمه تعالی

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی انتقال توزیع می رساند که جهت شرکت در کلاسهای آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1و2 در شرکت نفت محمود آبادطبق لیست ذیل و گروهبندی انجام شده در دانشکده حضور یابند.

  ساعت حرکت: 7:30صبح

  مکان: دانشکده فنی ومهندسی

  واحد اداری دانشکده

  اسامی دانشجویان آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) در نیمسال دوم 90-89

  گروه اول : شنبه و یکشنبه

  3و4/2/90

  گروه دوم:دوشنبه وسه شنبه

  5و6/2/90

 

 

 

  1- مجتبی آرام

  1- محسن زرگری

 

 

 

  2- مجتبی ابراهیمی

  2- یونس سامغانی

 

 

 

  3- مجتبی آقا محمدی

  3- رضا طالبی

 

 

 

  4- امید باقری

  4- فرزاد عابدی

 

 

 

  5- سید روح اله حسینی

  5- محمدرضا عابدیان

 

 

 

  6- سید مهدی حسینی

  6- علی اکبر فرشاد فر

 

 

 

  7- علی حیدرزاده

  7-حسین قانعی

 

 

 

  8- جواد ده زاد رستمی

  8- ناصر منصور کیائی

 

 

 

  9- رامین علی محمدی

  9- مجید نبی لوشیری

 

 

 

  10- هادی رستمی

  10- مصطفی نوروزی مقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسامی دانشجویان آز ماشین الکتریکی (2) در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89

  

  گروه اول : چهارشنبه و پنجشنبه

  7و8/2/90

  گروه دوم: شنبه ویکشنبه

  10و11/2/90

  گروه سوم: دوشنبه و سه شنبه

  12و13/2/9089

  گروه چهارم: چهارشنبه و پنجشنبه 14و15/2/90

  گروه پنجم:یکشنبه و دوشنبه

  18 و 19 /2/90

  1- حسین آذرکمان زاده

  1- یدا... محمدعلی پور

  1- جوادحمامی

  1- بهمن برهانی الوار

  1- کاوه کرمانی

  2- مهدی افشاری

  2- امیر کویک

  2- عباسعلی خوشبخت

  2- جواد به رفیق

  2- جعفرمحسنی گل افشانی

  3- محمد اکبری

  3- حجت اله مغانلو

  3-حمید دانیال آقایی

  3-مهدی پردازی

  3- سیدمیثم مختاری

  4- آسایش بهروزشافعی

  4- پوریا مهران

  4- محسن دخش

  4-مهدی پژوهش

  4- مجید منصورگرگانی

  5- سجاد حاج خالقی

  5- جوادنصرت آبادی

  5- حسین صابری فر

  5- امیررضاجعفری

  5- اکبرنیازی

  6- سیدامیررضاسادات

  6- مصطفی نوروزی مقدم

  6- سعید عبدالهی

  6- امیرحیدری

  6- محمدباقری

  7- پژمان حیاتی

  7- امیرسینا هفت لنگی

  7- مسعود علیزاده

  7- مرتضی خزایی پول

  7- محمدجواد بهمنی

  8- محمودخسراوانی

  8- میثم اسدی

  8- علی قزلسفلو

  8- توماج رهبر

  8-احسان حق نظر

  9- مسعد اسماعیلی بسطامی

  9- محمدحسین انگامه

  9- مهدی محمدیان پور

  9- اسماعیل سلیمی امیری

  9-روح ا... روحانی

  10- حنیف شعباپور

  10- روح ا... آهی

  10- مصطفی منتظری

  10- داریوش صحرایی

  10-رامتین علی بخش

  11- یونس سامغانی

  11- بهروز بابازاده

  11- محمد نعمتی

  11-رضا طالبی

  11-حسین قانعی

  12- سیدسیناشاهرکنی

  12- مجیدبانوی

  12- سیدمحمدرضاهاشمی

  12- جابر فلاح

  12-منصور محمدی

  13- رضاعلی محمدی

  13- پوریا عنایتی

  13- سیدزمان اسراردل

  13- فیاض قنبری

  13-ناصر منصور کیایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


۱۳۸۹/۱۰/۱۹ - زمان و محل کلاسهای آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1و2 رشته انتقال توزیع

 

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی انتقال توزیع می رساند که جهت شرکت در کلاسهای آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1و2 در شرکت نفت محمود آبادطبق لیست ذیل و گروهبندی انجام شده در دانشکده حضور یابند.

  ساعت حرکت: 7:30صبح

  مکان: درب ورودی دانشکده

  واحد اداری دانشکده

 

  اسامی دانشجویان آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1)

  آز ماشین الکتریکی (2)

  گروه اول : شنبه و یکشنبه

  9و10/11/89

  گروه دوم:دوشنبه وسه شنبه

  11و12/11/89

  گروه سوم: شنبه ویکشنبه

  16و17/11/89

  گروه چهارم:دوشنبه و سه شنبه 18و19/11/89

  گروه پنجم:چهارشنبه و پنجشنبه

  20 و 21 /11/89

  1- حسین آذرکمان زاده

  1- روح ا... آهی

  1- میثم اسدی

  1- سیدزمان اسراردل

  1- احسان پورزارعی خاکی

  2- بهروز بابازاده

  2- محمد باقری

  2- مهدی افشاری

  2- مهدی پژوهش

  2- علی اصغرریاحی

  3- مجیدبانوی

  3- محمدجواد بهمنی

  3- محمد اکبری

  3- مصطفی جمالی

  3- مهدی شهردمی

  4- آسایش بهروزشافعی

  4- مهدی پردازی

  4- محمدحسین انگامه

  4- علی حسن پور

  4- علی عاقبتی

  5- سجاد حاج خالقی

  5- پوریا عنایتی

  5- بهمن برهانی الوار

  5- روح ا... روحانی

  5- رضاعلمی

  6- احسان حق نظر

  6- امیررضاجعفری

  6- جواد به رفیق

  6- علیرضا روحانی

  6- محمدباقرقمی

  7- پژمان حیاتی

  7- جوادحمامی

  7- احسان پورزارعی خاکی

  7- سعید عبدالهی

  7- مرتضی قنبری

  8- محمودخسراوانی

  8- امیرحیدری

  8- مرتضی خزایی پول

  8- اکبرنیازی

 

  9- محسن دخش

  9- حسین دلیر

  9- رامین علی محمدی

  9- عباسعلی خوشبخت گسکری

 

  10- علی اصغرریاحی

  10- سیدامیررضاسادات

  10- حسین صابری فر

  10- توماج رهبر

 

  11- اسماعیل سلیمی امیری

  11- حنیف شعبانپور

  11- مقداد صبوری

  11-داریوش صحرایی

 

  12- سیدسیناشاهرکنی

  12- علی عاقبتی

  12- جابرفلاح

  12- علی قزلسفلو

 

  13- رضاعلی محمدی

  13- رامتین علی بخش

  13- محمدباقرقمی

  13- منصور محمدی

 

  14- مسعودعلیزاده

  14- فیاض قنبری

  14- رسول کربی

 

 

  15- کاوه کرمانی

  15- امیرکویک

  15- یدا... محمدعلی پور

 

 

  16- جعفرمحسنی گل افشانی

  16- احسان متان کپوری

  16- مهدی محمدیان پور

 

 

  17- مجید منصورگرگانی

  17- سیدمیثم مختاری

  17- پوریا مهران

 

 

  18- حسین میرزا رحیمی سقرچی

  18- حجت اله مغانلو

  18- محمد نعمتی

 

 

  19- جوادنصرت آبادی

  19- سیدمحمدرضاهاشمی

  19- امیرسینا هفت لنگی

 

 

 

  توجه: حضور دانشجویان در کلاسهای فوق الزامی می باشد.