معاونت آموزشی
بایگانی اخبار این بخش:
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - اطلاعیه در مورد ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت بهمن ماه
۱۴۰۱/۱۱/۹ - اطلاعیه در مورد تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - اطلاعیه در مورد زمان امتحان برگزارنشده
۱۴۰۱/۹/۲۲ - اطلاعیه در مورد امتحانات ترم جاری
۱۴۰۱/۸/۴ - اطلاعیه در مورد زمان حضور مدیران گروه در دانشگاه جهت مشاوره و پاسخگویی سوالات
۱۴۰۱/۸/۴ - اطلاعیه در مورد زمان حضور مدیران گروه در دانشگاه جهت مشاوره و پاسخگویی سوالات
۱۴۰۱/۷/۲ - اطلاعیه در مورد زمان شروع کلاسها در ترم جاری
۱۴۰۱/۶/۲۹ - اطلاعیه در مورد زمان ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی
۱۴۰۱/۶/۱۶ - راهنمای ثبت نام غیر حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود
۱۴۰۱/۶/۱۶ - اطلاعیه در مورد تعطیلی امور آموزشی و اداری دانشگاه
۱۴۰۱/۶/۱۰ - اطلاعیه در مورد زمان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۶/۱۰ - اطلاعیه در مورد زمان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۵/۲۷ - اطلاعیه تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۱۴۰۱/۵/۲۷ - زمان بندی انتخاب واحد و حذف اضافه نیمسال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۱۴۰۱/۴/۲ - اطلاعیه در مورد رشته های مورد پذیرش کارشناسی ارشد
۱۴۰۱/۴/۲ - اطلاعیه در مورد ثبت نام ترم تابستان
۱۴۰۱/۳/۱۹ - اطلاعیه جهت برگزاری امتحانات ترم جاری
۱۴۰۱/۳/۱۹ - اطلاعیه در مورد تغییرات در روز و ساعت برگزاری امتحانات برخی از دروس در ترم جاری
۱۴۰۱/۳/۱۸ - اطلاعیه در مورد ارزشیابی و دریافت کارت ورود به جلسه
۱۴۰۱/۲/۱۲ - اطلاعیه در مورد نحوه برگزاری کلاسها در تاریخ ۱۵و۱۶ اردیبهشت
۱۴۰۱/۱/۱۵ - اطلاعیه در مورد شروع آموزش حضوری در دانشگاه
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - شرایط عمومی کاردانی به کارشناسی
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - جدول حضور دانشجویان جهت دریافت خدمات آموزشی و اخذ مشاوره از اساتید
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ - شرایط عمومی کارشناسی ارشد
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ - اطلاعیه در مورد ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۳ - اطلاعیه در مورد ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۳ - اطلاعیه در مورد ثبت نام در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۳ - تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ - اطلاعیه در مورد نحوه برگزاری امتحانات
۱۴۰۰/۱۰/۴ - اطلاعیه در مورد برگزاری امتحانات ترم جاری به صورت غیر حضوری(مجازی)