معاونت آموزشی
بایگانی اخبار این بخش:
۱۴۰۱/۲/۲۴ - اطلاعیه تشکیل کلاسها به صورت مجازی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ الی ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۱۴۰۱/۲/۱۲ - اطلاعیه در مورد نحوه برگزاری کلاسها در تاریخ ۱۵و۱۶ اردیبهشت
۱۴۰۱/۱/۱۵ - اطلاعیه در مورد شروع آموزش حضوری در دانشگاه
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - شرایط عمومی کاردانی به کارشناسی
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - جدول حضور دانشجویان جهت دریافت خدمات آموزشی و اخذ مشاوره از اساتید
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ - شرایط عمومی کارشناسی ارشد
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ - اطلاعیه در مورد ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۳ - اطلاعیه در مورد ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۳ - اطلاعیه در مورد ثبت نام در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۳ - تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ - اطلاعیه در مورد نحوه برگزاری امتحانات
۱۴۰۰/۱۰/۴ - اطلاعیه در مورد برگزاری امتحانات ترم جاری به صورت غیر حضوری(مجازی)
۱۴۰۰/۹/۲۳ - اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان
۱۴۰۰/۹/۲۳ - اطلاعیه در مورد تطبیق انتخاب واحد داشجویان در سامانه آموزشی
۱۴۰۰/۸/۱۱ - اطلاعیه در مورد زمان تشکیل کلاسهای مقطع کارشناسی ارشد ورودی جدید
۱۴۰۰/۸/۳ - راهنمای ثبت نام غیر حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد
۱۴۰۰/۸/۲ - اطلاعیه در مورد ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود
۱۴۰۰/۷/۱۲ - جدول زمان حضور دانشجویان جهت ارائه خدمات آموزشی و ارائه مشاوره توسط اساتید
۱۴۰۰/۷/۴ - اطلاعیه زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی با سوابق تحصیلی
۱۴۰۰/۶/۲۳ - اطلاعیه جهت ثبت نام دانشجویان با تأخیر
۱۴۰۰/۶/۱۱ - اطلاعیه در مورد زمان انتخاب رشته و عنوان رشته های کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰
۱۴۰۰/۶/۸ - اطلاعیه در مورد زمانبندی انتخاب واحد وحذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
۱۴۰۰/۶/۸ - تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
۱۴۰۰/۶/۸ - اطلاعیه در مورد مهلت تمدید اقامت دانشجویان تبعه غیر ایرانی
۱۴۰۰/۵/۲۰ - اطلاعیه در مورد اسامی رشته ها و کد رشته محل های مرتبط با دانشگاه علامه محدث نوری در سایت سنجش
۱۴۰۰/۵/۲۰ - فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد
۱۳۹۸/۹/۶ - معرفی سرپرست معاونت آموزشی