مدیریت امور آموزشی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۳/۶/۴ - معرفی مدیر امور آموزشی

 

به نام خدا

 

  

 

 

  نام و نام خانوادگی

 

  زهرا اسلامی

  پست سازمانی فعلی در دانشگاه

  سرپرست خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی و اداره برنامه ریزی و نظارت

  آخرین مدرک تحصیلی

 

  کارشناسی ارشد

  محل اخذ آخرین مدرک

  تحصیلی

 

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

  تالیفات

  -

  مقالات بین المللی

  -

  مقالات داخلی

  -

  همایش های ملی

 

  -

  همایش های بین المللی

 

  -

  سوابق اجرایی

 

  مسوول دبیرخانه- سرپرست اموراداری- سرپرسات خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی- عضو کمیته ممیزی- عضو کمیته تخلفات اداری

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

 

  اداره کل آموزش دانشگاه متشکل از دوایر برنامه ریزی، نظارت،تحصیلات تکمیلی،دانش آموختگان،مشمولین و امتحانات ، اموری چون ثبت نام ،نظام وظیفه و مشمولین ،برگزاری امتحانات و برنامه ریزی دروس و برگزاری کلاس و نظارت بر امور حق التدریس و مکاتبات آموزشی صورت می­پذیرد.

  ایمیل کاری

  شماره تماس

  01144522466 و 44511860-4 داخلی 322

  آدرس وب سایت یا وبلاگ

  سایر توضیحات ضروری

  تاریخ تکمیل فرم

  تیر 1393