اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه معماری
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه معماری

  - مهندس حسین سالاریان(مدیرگروه)

  - مهندس ناصر جهانگیر

  - مهندسی علی جهانیان

  - مهندس مریم محمدی لاریجانی

  -  مهندس سیده تبسم بیکایی

  - مهندس مریم اعتمادی

  -  مهندس مینا کاکرودی