معرفی واحد تحصیلات تکمیلی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - درباره واحد تحصیلات تکمیلی و توسعه آموزشی

  * واحد تحصیلات تکمیلی و توسعه آموزشی

۱ - ثبت نام از پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد

۲ -بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در حال تحصیل ،مشروطی ،اخراجی

۳- امور مربوط به دفاع از پایان نامه

۴-انجام امور مربوط به ایجاد رشته های جدید در هر سال تحصیلی.

۵- بررسی وضعیت رشته های تحصیلی .

۶ – بررسی وضعیت پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.

  کارشناس تحصیلات تکمیلی: علی بازیار

 تلفن داخلی ۲۳۳

  کارشناس تحصیلات تکمیلی: معصومه قویدل

          تلفن داخلی ۲۲۳