اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی پزشکی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۴/۲/۲۹ - اعضای هیات علمی و ....

     - دکتر حمید ملکی زاده

   - دکتر محسن نژادخیرالله (مدیرگروه کارشناسی )
 - دکتر یاسر نوری شیرازی (مدیر گروه کارشناسی ارشد)
 - دکتر میلاد سنایی
- دکتر محمد هادی زاده
- مهندس شیما کثیری
- مهندس عاطفه پاکدامن
- مهندس علی نائیجی
- مهندس مهرالله سالاریان