بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با دانشگاه ::
ریاست::
امور آموزشی::
امور دانشجویی و فرهنگی::
امور پژوهشی::
اداری و مالی::
دانشکده فنی و مهندسی::
دانشکده اقتصاد و علوم اداری::
دانشکده منابع طبیعی::
مرکز مشاوره دانشجویی ::
اطلاعیه ها و اخبار::
برقراری ارتباط::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
آلبوم تصاویر::
پیوند های مفید::
هیأت علمی دانشگاه::
گروههای دانشگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: بایگانی بخش برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه : ::
دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 33 | تعداد کل بازدید های مطالب: 661,445 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ - 1399/11/15 -
:: تغییر زمان حذف و اضافه در نیمسال ۹۹۱ به تاریخ های ۳۰ و ۳۱ شهریور - 1399/6/26 -
:: زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹ - 1399/5/2 -
:: زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 - 1398/8/30 -
:: زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 - 1398/6/4 -
:: زمانبندی انتخاب واحد دوره تابستان سال تحصیلی 98-97 - 1398/4/12 -
:: زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 - 1397/10/27 -
:: زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 - 1397/6/3 -
:: زمان بندی انتخاب واحد دوره تابستان 97-96 - 1397/4/10 -
:: زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 - 1396/10/30 -
:: زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 - 1396/6/7 -
:: زمان بندی انتخاب واحد دوره تابستان 96-95 - 1396/3/27 -
:: زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 - 1395/11/6 -
:: انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 - 1395/5/19 -
:: زمانبندی انتخاب واحد دوره تابستان 95-94 - 1395/1/19 -
:: انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 - 1394/10/20 -
:: برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول95-94 - 1394/5/14 -
:: برنامه زمانبندی انتخاب واحد تابستان 94 - 1394/4/15 -
:: اصلاحیه برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی94-93 - 1393/9/25 -
:: برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 - 1393/5/29 -
:: برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 - 1392/9/17 -
:: برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 - 1392/6/7 -
:: زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 - 1391/6/14 -
:: برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم 902 - 1390/9/20 -