Close

Logo

دانشگاه علامه محدث نوری

واحد آموزش مرکزی
خانم مهناز جهانشاهی
مدرک یا رتبهکارشناسی
رشته تحصیلیحسابداری
پست سازمانیکارشناس آموزش
محل خدمتآموزش مرکزی
سوابقسابقه اشتغال با واحد حسابداری و مالی از سال 1384 / سابقه اشتغال در آموزش دانشکده اقتصاد از سال 1392 / سابقه اشتغال در آموزش دانشکده فنی ومهندسی وکارشناس آموزش کل
آخرین بروزرسانی1397/3/10

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: