Close

Logo

دانشگاه علامه محدث نوری

معاونت آموزشی
آقای دکتر علیرضا منصوری
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلیعمران
پست سازمانیمعاونت آموزشی
محل خدمتآموزش مرکزی
آخرین بروزرسانی1399/2/7

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: