انجمن ها- معرفی انجمن
معرفی ا نجمن علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/13 | 

  به منظور تشویق و برنامه‏ریزی برای دانشجویان جهت انجام فعالیت‏های فوق برنامه علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه محدث نوری به عنوان یکی از فعالترین موسسات در زمینه ایجاد و سازماندهی انجمن‏های علمی دانشجویان طی سالهای گذشته بوده است. از اهدافم هم انجمن‏های علمی دانشجویان ایجاد روحیه همکاری در بدنه دانشجویی دانشگاه است. شرکت در مسابقات علمی، چاپ نشریات علمی در دانشکده‏ها، انجام طرح‏های پژوهشی و ... از اهدافی است که انجمن‏های علمی دنبال می‏کنند. در همین ارتباط کمیته­های مختلف نظیر کمیته نشریات علمی دانشجویی، کمیته مالی، کمیته روابط عمومی و کمیته پژوهشی، از زیر قسمتهای دفتر مرکزی انجمن‏های علمی دانشگاه است که تحت نظارت مدیریت فرهنگی و دانشجویی موسسه فعالیت می نمایند .

  به منظور پیگیری اهداف تشکیل انجمن‏های علمی دانشجویی ، حمایت وگسترش کمی وکیفیوایجاد هماهنگی‏های لازم درباره آنها، دفتر مرکزی انجمن‏های علمی دانشجویی از بهمن 92درحوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی تشکیل گردید .

  انجمن‏های علمی دانشجویی کانون‏هایی هستند که با حضور خود جوش دانشجویان مشتاق وکنجکاو و با هدف ارتقاء سطح علمی خود و جامعه شکل می گیرند. جوان بودن و آرمان‏گرایی اعضا، هنگامی که با یکدیگر فعالیت دارند، باعث تغییر در مدل های ذهنی و ایجاد تصویرآرمانی مشترک میان آنها می شود .

  ایجاد تصویر آرمانی مشترک، یادگیری تیمی را افزایش داده و بدین ترتیب و درصورتهدایت صحیح، نگرش آنها نسبت به مسائل نظام گرا خواهد شد و این موضوع خود در حل بسیاری از مسائل جامعه، اثرات مفیدی خواهد گذاشت

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ها:
http://mohaddes.ac.ir/find.php?item=3.214.524.fa
برگشت به اصل مطلب