سامانه اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه- مقالات ارائه شده در همایش
لیست مقالات اعضای هیات علمی در سال 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/23 | 
شماره نویسندگان سال چاپ عنوان مقاله عنوان همایش
1 محمود امامی نمین، پریسا مشایخی، علی محمدزاده 1395 بررسی تطبیقی عقیم شدن هدف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس دومین کنفرانس بین الملی یافته های نوین پژوهشی درعلوم، مهندسی و فناوری، استانبول ترکیه
2 محمود امامی نمین 1382 جایگاه حقوقی  زن نزد ساسانیان همایش علمی بررسی وضعیّت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران- دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
3 ابراهیم محسنی، امید ایمانی خوشخو، فرامرز نیازی 1389 اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی همایش تخصصی حسابداری موسسه غیر انتفاعی نیما-محموداباد
4 امید ایمانی خوشخو، فرامرز نیازی، ابراهیم محسنی 1389 بررسی انواع ابزارهای مالی و نقش آن در بازارهای پول و سرمایه کنفرانس- همایش تخصصی حسابداری موسسه غیر انتفاعی نیما-محموداباد
5 فرامرز نیازی، ابراهیم محسنی، امید ایمانی خوشخو 1389 فن آوری اطلاعات در حسابداری وحسابرسی همایش تخصصی حسابداری موسسه غیر انتفاعی نیما
6 امید ایمانی خوشخو، فرامرز نیازی، ابراهیم محسنی 1389 بهره وری براساس مدیریت مبتنی بر کرامت انسان معیاری مناسب برای رعایت الگوی مصرف همایش الگوهای مصرف منابع انسانی از دیدگاه قرآن وحدیث،دانشگاه آزاد چالوس
7 ابراهیم محسنی، فرامرز نیازی، میلاد قلی نژاد 1391 تاثیر بحران اقتصادی بر فرآیندهای منابع انسانی همایش نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمان ها و حل بحران های مالی، دانشگاه آزاد چالوس
8 ابراهیم محسنی، امید ایمانی خوشخو، فرامرز نیازی 1391 اصول وابزارهای حسابداری ناب، زیر بنای رویکرد ارزش آفرینی در تولید ناب همایش ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی نور
9 فرامرز نیازی،ابراهیم محسنی، امید ایمانی خوشخو، جواد فرامرز، روح ا... ایزد خواه 1391 نقش حسابرسی داخلی در کمک به حل بحران مالی در سازمان ها همایش مباحث نوین در حسابداری ومدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
10 مهران سلوری 1391 بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت های صنایع غذایی و صنایع دارویی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همایش حسابداری و حسابرسی نوین دانشگاه آزاد واحد قائمشهر
11 مهران سلوری 1391 نقش اخلاق و آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی شفق تنکابن
12 مهدی طالبیان، مهران سلوری 1392 حسابداری منابع انسانی: رویکردی نوین در حرفه حسابداری دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری استان گلستان گرگان
13 محمد رضا پور علی، مهران سلوری، سید سقا حسینی 1392 مروری بر حسابداری و حسابرسی زیست محیطی دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری استان گلستان گرگان
14 جمشید یحیی پور، علی فضلی درزی 1393 بررسی تطبیقی شرایط و موانع تحقق ارث زوجین در نظام حقوقی وفقهی اولین کنگره سراسری الکترونیکی علوم اسلامی وانسانی
15 جمشید یحیی پور، فاطمه حیاتی 1393 بررسی نحوه رسیدگی به دعاوی در محاکم فاقد صلاحیت اولین کنگره سراسری الکترونیکی علوم اسلامی وانسانی
16 جمشید یحیی پور، پاکنوش خاکزاد 1393 بررسی شرایط و موانع اشتغال زنان در مقایسه با مردان از منظر حقوق وقوانین مدنی و دیدگاههای فقهی اولین کنگره سراسری الکترونیکی علوم اسلامی وانسانی
17 جمشید یحیی پور، سید نوید مرتضوی 1393 بررسی تطبیقی دیدگاههای فقهی و احکام حقوقی در رابطه با طفل حاصل از تلقیح مصنوعی و رحم جایگزین اولین کنگره سراسری الکترونیکی علوم اسلامی وانسانی
18 آزاده غلامی نیا طبری 1389 Metacognitive vocabulary learning strategies همایش داخلی، دانشگاه فلاورجان اصفهان
19 آزاده غلامی نیا طبری 1393 The relationship between Attitude and foreign language learning The first multidisciplinary  conference on applied sciences and humanities
20 فاطمه تیموری هلستان، آزاده فرخ نیا 1395 Discourse – Analytical Approach to Newspaper Headline اولین کنفرانس ملی زبان ومطالعات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
21 فاطمه تیموری هلستان 1386 The Relationship between Academic Specialization, Level of Proficiency, Gender and Choice of Language Learning Strategies همایش ملی TELLSI  -
22 فاطمه تیموری هلستان ، امیر مسعود حسینی 1392 The Effect  of MALL (Mobile Assisted Language Learning) on the Use of Affective Learning Strategies اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی شیراز
23 فاطمه تیموری هلستان 1392 Difficulties of  Contemporary Persian Poetry Translation اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی شیراز
24 فاطمه تیموری هلستان 1395 An investigation of LLS in non-English major Iranian university students چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
25 فاطمه تیموری هلستان، آزاده فرخ نیا 1395 Discourse – Analytical Approach to Newspaper Headline اولین کنفرانس ملی زبان ومطالعات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
26 داود مشهدی حیدر، محمد رضا رئیسی، فاطمه تیموری 1396 The Role of Code-switching as a Communicative Tool in an EFL Iranian Teacher Education Classroom دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران، دانشگاه حکیم سبزواری
27 رضا توکلی مقدم، سمانه نوری درویش، ن جوادیان 1389 A possibilistic programming solution method for a bi-objective open shop scheduling problem with fuzzy parameters 2nd International Conference on Applied Operational Research, Proceedings
Turku, Finland
28 رضا ایزدی ، مجید حسنی 1391 اثر هفته‌های ماه در بازارهای ارز ایران سومین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران
29 محمد علی احسانی، رضا ایزدی 1392 اثر گردش ماه در بازده سهام: شواهدی از شاخص تپیکس چهارمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران
30 مجید صامتی، معصومه پاشا زانوسی، رضا ایزدی 1392 نابرابری های جنسیتی در اشتغال و اثر آن بر توسعه اقتصادی همایش ملی-دانشجویی دانشگاه مازندران
31 روح الله مجتهدزاده، رضا ایزدی 1392 The impact of human resource management on performance of oil and gas industry in iran 7th international quality conference. Center for quality, faculty, faculty of mechanical engineering, university of Kragujevac
32 روح الله مجتهدزاده، رضا ایزدی 1392 Achieving organizational effectiveness through TQM principles in developing industry: a case study of palm oil mechandising business in cross river state 7th international quality conference. Center for quality, faculty, faculty of mechanical engineering, university of Kragujevac
33 روح الله مجتهدزاده، رضا ایزدی 1392 Applying a theoretical model for organizational decision making based on school of intellectual staff( modernism, symbolic, post modernism) 7th international quality conference. Center for quality, faculty, faculty of mechanical engineering, university of Kragujevac
34 روح الله مجتهدزاده، رضا ایزدی 1392 Local Government Administration in south africa: The MYTH, The PARADOX, The chalenges and The way forward 7th international quality conference. Center for quality, faculty, faculty of mechanical engineering, university of Kragujevac
35 روح الله مجتهدزاده، رضا ایزدی 1392 Application of performance appraisal system in developing countries 7th international quality conference. Center for quality, faculty, faculty of mechanical engineering, university of Kragujevac
36 روح الله مجتهدزاده، رضا ایزدی 1392 The effect of competitive adantage as an intervening variable between critical success factors of supply chain management implementation and performance in the Iranian automobile industry 7th international quality conference. Center for quality, faculty, faculty of mechanical engineering, university of Kragujevac
37 هادی رجایی، رضا ایزدی، داود مرادی 1395 بررسی تاثیر کارایی بازار ارز و امکان سود اوری قواعد تجاری در اقتصاد ایران کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مدیریت واقتصاد، توسط دانشگاه علمی کاربردی وانجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران
38 محمد تقی گیلک، رضا ایزدی ، سیده زهرا هادی قلعه جوقی 1395 Decent work from the islamic perspective
 کار شایسته از دیدگاه اسلام 
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،حقوق وعلوم انسانی، در دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
39 محمد تقی گیلک حکیم آبادی، رضا ایزدی، سعید پور محمد 1395 اثر ساختار مالیاتی بر فساد در کشورهای منتخب دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی- دانشگاه جامع علمی-کاربردی
40 محمدعلی احسانی، رضا ایزدی، هدیه امیری 1396 بررسی تاثیر نوسانات بازده قیمت فلزات گران بها بر نوسانات بازده بازار سهام ایران هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران- دانشگاه مازندران
41 علیرضا کیمیایی، فرزانه نستوه، عادله کمالی 1394 تحریم اقتصادی و فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط، سازمانها و شرکت های بین المللی کنفرانس جامع وبین المللی اقتصاد مقاومتی، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال- بابلسر
42 علیرضا کیمیایی، مهرداد ذوالفقارلوکوهی 1394 طراحی لباس ایرانی براساس فرهنگ جامعه یا واردات مد جهانی؟ دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت وفرهنگ ایرانی اسلامی،
43 علیرضا کیمیایی، آرزو رفیعی، دلآرام محمدی 1395 رهبری تغییر وتحول کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
44 مهدیه حقگوی، علیرضا کیمیایی 1395 تضمین کیفیت، ارزشیابی واعتبارسنجی یادگیری عادی و یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: سیستم آموزشی ایران) دومین کنفرانس  بین المللی حسابداری ومدیریت در هزاره سوم-  رشت
45 علیرضا کیمیایی، مهدیه حق گوی 1396 بررسی رابطه بین سبک یادگیری انطباق یابنده با خلاقیت کارکنان دفتر مرکزی گروه پارس آرا آمل دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه ، تهران
46 علیرضا کیمیایی، مهدیه حق گوی 1396 رتبه بندی مشکلات توسعه بانکداری الکترونیکی، مطالعه موردی: بانک های شهرستان آمل اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهبود فضای کسب وکار، دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه قم
47 فرید جعفری،سید احسان میرانی انارمرزی، هادی هادوی 1391 بررسی تاثیر بازازیابی رابطه مند بر افزایش وفاداری مشتری در صنعت هتل داری اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، تهران
48 سید احسان میرانی انارمرزی، رزا برزمینی 1392 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات برتوسعه کشاورزی همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، جزیره قشم
49 سید احسان میرانی انارمرزی 1392 شناسایی عوامل و زیرمعیارهای موثر در پذیرش تکنولوژی های نوین در صنعت مرکبات همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، جزیره قشم
50 سید احسان میرانی انارمرزی ، رزا برزمینی 1392 تعهد سازمانی و بررسی اثرات توانمند سازی، اعتماد سازمانی و رضایت شغلی بر آن اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
51 سید احسان میرانی انارمرزی ، رزا برزمینی 1392 بررسی اثرات رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی بر فرسودگی شغلی اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
52 سید رضا مازیار، سید احسان میرانی انارمرزی 1394 شناسایی عوامل موثر در مکان یابی اضطراری به منظور مقابله با بحران کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد ومهندسی صنایع
53 ام هانی علیزاده صحرایی، زهره خسروی، فریده عامری، فرشته موتابی، روشنک خدابخش 1395 بررسی تجربه پدیدارشناختی اطمینان جویی در بیماران مبتلابه اختلال وسواس نجس - پاکی با در نظر گرفتن عوامل فرهنگی ایران: یک مطالعه کیفی نهمین کنگره بین المللی روان درمانی/نشست آسیایی WCP
54 رضا سوخته سرایی، محسن نژاد خیرالله، م شهنازی 1389 FNDAM: A Fault Tolerance network aware double auction meta-scheduler for grid 2nd IEEE International Conference on Information and Financial Engineering (ICIFE)- Conference Location :Chongqing
55 آرش قربان نیا دلاور، مصطفی رحمانی، محسن نژاد خیرالله، کبری درویش 1389 GQSD: The new algorithm for optimizing the quality of service heterogeneous possessing sources at distributed systems Published in:Software Technology and Engineering (ICSTE), 2nd International Conference on - Conference Location :San Juan
56 آرش قربان نیا دلاور، محسن نژاد خیرالله، مهدی مطلب 1389 A new scheduling algorithm for dynamic task and fault tolerant in heterogeneous grid systems using Genetic Algorithm  3rd International Conference on Computer Science and Information Technology- Location:Chengdu,China
57 محسن نژاد خیرالله 1389 ارائه مدل جدید فازی شهودی برای تشخیص پزشکی با استفاده از مدل سانچز همایش ملی دستاورد های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
58 محسن نژاد خیرالله، رضا سوخته سرایی، کبری درویش، م شهنازی 1390 A New Genetic-Based Algorithm for Reliable Distributed Resources

ICCCD:International Conference on Computer and Communication Devices, Indonesia

 
59 رضا سوخت سرایی،  محسن نژاد خیرالله 1391 یک روش کارا برای رزرو پیشاپیش در گرید اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
60 رضا سوخت سرایی،  محسن نژاد خیرالله میاندوآب 1396 جایگذاری ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از خوشه بندی نزدیکترین همسایه سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق وکامپیوتر، دانشگاه پیام نور استان تهران
61 مهسا اسلامی، عباس مدرکی شهد، محسن نژاد خیرالله 1396 بهبود روش گمنامی دو مرحله ای در حفظ حریم خصوصی داده های بزرگ دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات-  دانشگاه علامه طباطبایی
62 منیژه خادمیان، عباس مدرکی شهد، محسن نژاد خیرالله 1396 افزایش کیفیت نهان نگاری تصویر با فشرده سازی توسط شبکه عصبی مصنوعی دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات-  دانشگاه علامه طباطبایی
63 سید مصطفی حسینی، رضا سوخت سرایی، محسن نژادخیرالله 1396 قطعه بندی تصاویر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ملخ چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی سجاد مشهد
64 کریم شعبانی 1387 ZDP progression as a measure of teacher's professional development The 6th International TELLSI Conference, University of Guilan
65 کریم شعبانی 1388 Teacher's professional development from vygoskian optique The International Conference on English Language Teaching (ICELT 2009), UPM, Melaka, Malaysia
66 کریم شعبانی 1389 Computerized dynamic assessment: the effect of textual and visual scaffolding on l2ers' reading comprehension ability The 8th International TELLSI Conference, October 2010, Al-Zahra University
67 کریم شعبانی 1389 The effects of group dynamic assessment on L2ers’ listening comprehension ability The First International ELT Conference in the Islamic World Tehran, Isfahan University
68 کریم شعبانی 1389 Dynamic assessment as an ethical approach to testing The 2nd Post-graduate Conference on Issues in Language Teaching
69 کریم شعبانی 1390 Dynamic assessment of L2 learners' reading comprehension processes: A Vygotskian perspective The 4th International Conference of Cognitive Science, Institute for Cognitive Science Studies (ICSS), Tehran
70 کریم شعبانی 1390 Strategy analysis of EVS regulation during simultaeous interpreting in novice and professional interpreters The 9th International TELLSI Conference: Global Perspective, Local Practice, University of Ilam
71 کریم شعبانی 1390 Assssing teacher's profesional development: a neo-vygotskian prespective The 4th Postgraduate Conference on Issues in TEFL and English Literature, University of Tehran
72 کریم شعبانی 1391 Computerized dynamic assessment: an interventionist procedure to assess l2 reading ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک
73 کریم شعبانی 1391 Co-construction of knowledge among l2 learners during group dynamic assessment IELTI-6, University of Tehran
74 کریم شعبانی 1391 microgenetic analysis of l2 learners' writing processes during group dynamic assesment The 10th International TELLSI Conference, Shahid Beheshti University
75 کریم شعبانی 1392 Vygotsky's sociocultural approach to teachers' professional development 11th TELLSI International Conference, Mashhad
76 کریم شعبانی 1392 Dynamic Assessment of l2 Listening in Transcendence Tasks International Conference on Current Trends in ELT: Putting the Learner in the Spotlight Urmia University
77 کریم شعبانی 1392 The Effects of Feedbacks on l2Learners' Listening Comprehension during Group Dynamic Assessment The 5th International Conference of Cognitive Science. University of Tehran
78 کریم شعبانی 1392 Strategic feedbacks during group dynamic assessment The Second ELT Conference . Allameh Tabataba'i University, Tehran
79 س. اسلامی ، کریم شعبانی 1393 The ZPD and Whole Class Assessment: Diagnosis of L2 Learners' Listening Processes هفتمین کنفرانس ملی مسائل آموزش زبان در ایران
80 کریم شعبانی ، ایمان باخدا 1393 Mediated functioning and processing time as a measure of l2 learners' ZPD performance IELTI7, University of Tehran
81 کریم شعبانی ، ایمان باخدا 1393 An Investigation of l2 Learners’ Response Latency as a Measure of Cognitive Processing from Vygotskian Perspective کنفرانس ملی میان رشته ای بررسی مسائل جاری یادگیری و آموزش زبان انگلیسی
82 کریم شعبانی ، م. بابایی ، ایمان باخدا 1393 Enhancing Cohesion in EFL Learners through ZPD-based Feedbacks کنفرانس ملی میان رشته ای بررسی مسائل جاری یادگیری و آموزش زبان انگلیسی
83 ایمان باخدا ، م. بابایی ، کریم شعبانی 1393 Tracing the Effects of Socio-Cultural Mediation in L2 Learners Academic Writing دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران، دانشگاه زاهدان
84 ایمان باخدا ، کریم شعبانی 1393 Synchronous Computer-mediated Communication (SCMC): An Inventory of SCMC-based Mediational Strategies for Teaching Reading اولین کنفرانس ملی زبان شناسی کاربردی
85 ایمان باخدا ، کریم شعبانی ،            م. بابایی 1393 Response Latency and Processing Time as two Measures of  l2 Learners' ZAD and ZPD Performance in SCMC Video Chat Context همایش بین المللی چالش های آموزش زبان و ادبیات انگلیسی: مواجه با مسائل کنونی
86 کریم شعبانی ، م. ساداتی 1393 On the Quality of Teacher Change from a Socio-cultural Perspective دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران، دانشگاه زاهدان
87 کریم شعبانی 1393 Computerized dynamic assessment of Intermediate Students’ Reading Abilities139 6th World Conference on Educational Sciences (WCES-2014) in Malta University (Italy)
88 کریم شعبانی، م.حسینیان 1393 Discriminatory validity of computerized dynamic assessment in L2 reading context کنفرانس ملی- دانشگاه آزاد شیراز
89 کریم شعبانی، سیامک اسلامی 1394 Cumulative Group Dynamic Assessment: New Perspective on Mediational Strategies of Listening Comprehension The Third ELT conference
 دانشگاه علامه طباطبایی
90 ایمان باخدا، کریم شعبانی 1394 An Investigation of L2 Learners' Transformational Information Processing from Vygotskian Perspective in Synchronous Computer-mediated Communication Context The Third ELT conference                
دانشگاه علامه طباطبایی
91 کریم شعبانی ، آیدا رحمانی 1394 Dynamic Assessment of L2 Learners’ Writing Abilities in Transcendence Tasks The Thirteenth International TELLSI Conference, Lorestan University
92 ایمان باخدا، کریم شعبانی 1394 Tracing the Group of L2 Learners’ ZPD Performance via Human-computer Collaboration Context of Reading Comprehension Second International Conference on Behavioral Science and Social Studies استامبول ، ترکیه
93 ایمان باخدا ، کریم شعبانی 1394 Capturing L2 Learners’ Microgenetic ZPD Modification at the Level of Transcendence during Reading Comprehension Tasks Second International Conference on Behavioral Science and Social Studies
 استامبول ، ترکیه
94 کریم شعبانی،  فاطمه صفری 1394 The Study of Varieties among Different Dialects of Kurdish Language of Ilam: The Case of Greeting Routines Second International Conference on Behavioral Science and Social Studies ،  استامبول ، ترکیه
95 کریم شعبانی،  فاطمه ملابراری 1394 The Impacts of Cognitive Diagnostic Assessment on Eliciting Students’ Reading Comprehension Skills and Strategies Second International Conference on Behavioral Science and Social Studies -،  استامبول ، ترکیه
96 کریم شعبانی،  سهیل خواجوند 1394 Iranian EFL Teachers’ Attitude toward Integrating Educational Technology into L2 Classrooms Second International Conference on Behavioral Science and Social Studies -،  استامبول ، ترکیه
97 کریم شعبانی، نرگس حقی 1394 The Effect of Peer Scaffolding on Skimming Strategy in Iranian L2 Readers Second International Conference on Behavioral Science and Social Studies -،  استامبول ، ترکیه
98 کریم شعبانی،  ایرج فضل الهی 1394 The Impact of Teachers’ Use of Humor-based Instructional Videos on Iranian Students’ Perceptions and Language Learning Second International Conference on Behavioral Science and Social Studies -،  استامبول ، ترکیه
99 کریم شعبانی ، آیدا رحمانی 1394 Humanizing L2 Instruction: ZPD Progression of L2  Learners’ Writing Development in Transcendence Tasks Second International Conference on Behavioral Science and Social Studies -،  استامبول ، ترکیه
100 ایمان  باخدا، مینا  بابایی، کریم شعبانی 1394 Maximizing the Potential of Intermediate EFL Learners' Formal Style of the Written Language through Dialogic Interaction Second International Conference on Behavioral Science and Social Studies -،  استامبول ، ترکیه
101 کریم شعبانی 1394 Applications of Vygotsky's Sociocultural Approach for Teachers' Professional Development Second International Conference on Behavioral Science and Social Studies -،  استامبول ، ترکیه
102 کریم شعبانی 1394 RC-attachment Ambiguity Resolution in Persian Sentences Second International Conference on Behavioral Science and Social Studies -،  استامبول ، ترکیه
103 ایمان باخدا، کریم شعبانی، خدیجه آقاجانی دلاور 1394 ZPD and ZAD Enhancement of L2 Learners in Reading Comprehension via Video Chat Synchronous Computer-mediated communication همایش بین المللی دانشگاه تهران
104 کریم شعبانی،  سکینه ملک دار 1394 The Effect of Peer Scaffolding on Iranian EFL learners' Listening Comprehension سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان - دانشگاه تهران
105 کریم شعبانی،  سمیه حسین زاده 1394 The Effect of Planned preemptive vs Reactive Focus on Form on Iranian English Learners' Written Accuracy: The Case of Third Person Singular Marker S سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان - دانشگاه تهران
106 ایمان باخدا ، کریم شعبانی 1394 Tracing the group of students' ZPD in cohesion and formality همایش ملی دانشگاه صنعتی شریف
Sharif ELT conference   
107 مینا بابایی، ایمان باخدا،             کریم شعبانی 1394 Computerized Group Dynamic Assessment (C-GDA) in Reading Comprehension The Third ELT conference
همایش ملی دانشگاه علامه طباطبایی 
108 ایمان باخدا، کریم شعبانی 1394 Tracing the group of students' ZPD in cohesion and formality همایش ملی دانشگاه صنعتی شریف
109 ا. فلاح ، کریم شعبانی 1395 The Impact of Using Multisensory Synthetic Phonics on Iranian Young EFL Learners' Reading and Spelling: The Case of Diphthongs and Digraphs The Forth International Conference on Applied Research in Language Studies. University of Tehran
110 کریم شعبانی، عاطفه قاسمیان 1395 Extrovert vs Introvert Teachers’ Preferences towards Techniques of Teaching Pronunciation
 اولویت های معلم های درون داد در برابر برون داد نسبت به تکنیک های تدریس تلفظ
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان ، دانشگاه تربیت مدرس
111 کریم شعبانی، فاطمه صفری 1395 The Evaluation of Iranian Second-Grade High School English Textbook from Teachers’ Perspectives
ارزیابی کتاب زبان انگلیسی دوم دبیرستان ایران از دیدگاه مدرسان
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان ، دانشگاه تربیت مدرس
112 کریم شعبانی، میترا بابایی 1395 Computer Mediated Diagnosis and Enhancement of L2 Learners'' Listening abilities
کمک های کامپیوتری در شناسایی و افزایش توانایی مهارت شنیداری زبان آموزان
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان ، دانشگاه تربیت مدرس
113 کریم شعبانی، مژگان آرایی 1395 Effects of Mentoring on Iranian EFL Teachers' Attitude towards Professional Development چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان، مکان برگزاری همایش: دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهران،
114 ایمان با خدا، کریم شعبانی 1395 Concept-based Instruction (CBI) via Synchronous Computer-mediated Communication Context of Reading Comprhension
 
The 3rd International Conference on Research in Science and Technology
115 ایمان با خدا، کریم شعبانی 1395 Unraveling Learners' Reading Comprehension Developed and Developing Abilities through Computerized Dynamic Assessment (C-DA) The Fourth International Conference Behavioral and Social Studies
116 عارفه حاجی باقری، کریم شعبانی 1395 Metacognitive Listening Strategy Use among EFL Learners with Different Personality Styles The Forth International Conference on Applied Research in Language Studies. Khajeh Nasir Toosi University, Tehran.
117 کریم شعبانی،  غزاله خسره ای 1395 On the Relationship between Learning Styles and Inner Speech among EFL Learners during Reading Comprehension Tasks. Pronunciation The Forth International Conference on Applied Research in Language Studies. Khajeh Nasir Toosi University, Tehran.
118 کریم شعبانی، سمانه مویدی 1395 The Effect of Observational Learning on Iranian English Learners’ Vocabulary Development The Forth International Conference on Applied Research in Language Studies. Khajeh Nasir Toosi University, Tehran.
119 کریم شعبانی، آرزو قدرتی 1395 Iranian EFL Teachers' Emotional Intelligence and their Use of Speaking Strategies The Forth International Conference on Applied Research in Language Studies. Khajeh Nasir Toosi University, Tehran.
120 کریم شعبانی، مژگان آرایی 1395 Effects of Peer Mentoring on Iranian EFL Teahers' Attitude towords Professional Development The Forth International Conference on Applied Research in Language Studies. Khajeh Nasir Toosi University, Tehran.
121 کریم شعبانی، مرضیه نورباران 1395 An Exploration of High School Teachers' Evaluation of Ninth Grade English Textbook "Prospect3" دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، کنفرانس ملی سالیانه تحقیقات اخیر در آموزش زبان انگلیسی
122 نگار واحدی، کریم شعبانی 1396 The Role of Student–Teacher Participation Structure and Incidental Focus on Form in Improving Iranian English Students’ Grammatical Accuracy:  the Case of Regular and Irregular Past Tense Forms The Fifth International Conference on Applied Research in Language Studies. Allameh Tabatabaei University. Tehran
123 کریم شعبانی، محدثه مجتهدزاده 1396 On the Role of Task Repetition and Follow-up Consciousness-Raising in the Complexity and Accuracy of Oral Performance: The Case of Iranian EFL Learners The Fifth International Conference on Applied Research in Language Studies. Allameh Tabatabaei University. Tehran
124 احمدرضا کاظمی، کریم شعبانی 1396 The Relationship between Self-regulation and Self-consciousness: The Case of Iranian EFL Teachers National ELT Conference: Innovations and Professional Developments. University of Kurdistan, Iran
125 عارفه حاجی باقری، کریم شعبانی 1396 The effect of metacognitive instruction on l2 learners' listening comprehension across personality styles: the case of introvert/extrovert learners National ELT Conference: Innovations and Professional Developments. University of Kurdistan, Iran
126 کریم شعبانی، مونا حسین زاده 1396 Pre-task vs. On-line Planning: Assessing L2 Learners’  Accuracy in Expository Writing کنفرانس ملی آموزش زبان خزر موسسه غیر انتفاعی خزر محموداباد-
Khazar National ELT Conference    
127 کریم شعبانی، ایمان باخدا 1396 Dtecting L2 Learners' Mediational Preferences in the Mediating Phase of Computerized Dynamic Assessment هشتمین کنفرانس، دانشگاه تهران
Issues in English Language Teaching in Iran (IELTI-8)
128 رقیه درزی ، کریم شعبانی 1396 The Effect of Teacher vs. Teacher-led peer Corrective Feedback on Iranian English Learners' Written Reproduction of Stories: The Case of Simple Part Tense پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
129 کریم شعبانی، فاطمه شهابی 1396 ارتقا توانایی نوشتاری زبان آموزان از طریق فعالیت های یادگیری مشارکتی (Enhancing L2 learners' Writing Abilities through Collaborative Learning Activities.) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان 
130 عارفه حاجی باقری، کریم شعبانی 1396 The Impact of Metacognitive Listening Instruction on EFL Young Learners' Listening Comprehention 5th international conference on applied research in language studies
دانشگاه علامه طباطبایی
131 احمدرضا کاظمی، کریم شعبانی 1396 Identifying Attribuitional Patterns among Iranian EFL Teachers The First National Conference on New Trends in English Language Teaching and Applied Linguistics,  Golestan University
132 میلاد مشایخ، کریم شعبانی 1396 The Link Between EFL Learners' Self-Efficacy and English Proficiency: The Role of Gender Revisited The First National Conference on New Trends in English Language Teaching and Applied Linguistics,  Golestan University
133 سید صالح هادی زاده، کریم شعبانی 1396 The Use of Compensatory Strategies in Tasks by L2 Learners with Different Learning Styles: The Case of Introverts and Extroverts The First National Conference on New Trends in English Language Teaching and Applied Linguistics,  Golestan
134 ایمان باخدا، کریم شعبانی 1396 Personal Meaning-making at the Intra-psychology Level; Basic L2 Internalization/Externalization Process The First International Conference on Language Focus (Linguistics, Language Teaching, Translation and Literature) (LTTL). Urmia University
135 ایمان باخدا، فاطمه کریمی، کریم شعبانی 1396 The Effect of Computerized Dynamic Assessment (C-DA) on Vocabulary Learning and Retention of Iranian EFL Learners The First International Conference on Language Focus (Linguistics, Language Teaching, Translation and Literature) (LTTL). Urmia University
136 شهریار تمندانی، غفار درویش 1394 محاسبه ضریب جذب فوتون در نقاط کوانتومی دایره ای تک لایه و دو لایه بکار رفته بعنوان جاذب نور کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق وعلوم کامپیوتر، دانشگاه تهران
137 زهرا کوزه گر کالجی، سید صالح قریشی، شهریار تمندانی 1394 Simulation of electronic behavior of zno nano-wires using finite component method The 2rd  international conference on science & engineering, Istanbul-Turkey
138 الناز عسگری صوفی، سید صالح قریشی، شهریار تمندانی 1394 Electron transfer rate calculation in spherical CdSe quantum dots_ZNO nanowire system The 2rd  international conference on science & engineering, Istanbul-Turkey
139 شهریار تمندانی، مجید آقابابایی، نسترن کیان بخت 1394 Marin navigation based on celestial navigation by using image processing The 2rd  international conference on science & engineering, Istanbul-Turkey
140 محدثه کاسه گر، سید صالح قریشی، شهریار تمندانی 1395 Optical absorption coefficient and electrical current in ZnO nanowires The 3rd  international conference on science and engineering, Istanbul-Turkey
141 علیرضا محمدقلی بیکی - امیر خانجان زاده - شهریار تمندانی 1395  بررسی اثر قطع بار در سامانه ی خود ترمیمی شبکه های توزیع هوشمند با استفاده از روش های سویچینگ ژنتیک و  BPSO دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
142 محدثه کاسه گر، سید صالح قریشی، شهریار تمندانی 1395 Effect change length ZnO nanowires current their photoelectric The 2nd  International Conference on engineering and Applied Sciences, Dubai
143 سمانه اسدی، سید صالح قریشی، شهریار تمندانی 1395 Study of classification methods and survey of its effects on recognition accuracy of received pictures from satellite The 4th International conference on science and engineering, Rome - Italy
144 راضیه کمایی، سید صالح قریشی، شهریار تمندانی 1395 Effect of changing radius of graphene quantum dots on light absorption The 3rd International conference on science and engineering, Istanbul-Turkey
145 الناز عسگری صوفی، سید صالح قریشی، شهریار تمندانی 1395 Performance Investigation Of Solar Cell Based on CdSe quantum dots and ZnO nanowires The 3rd International conference on science and engineering, Istanbul-Turkey
146 شهریار تمندانی، سمانه اسدی 1395 Investigation of Remote sensing technics The 2nd  International conference on science and engineering, Istanbul-Turkey
147 زهرا کوزه گر کالجی، سید صالح قریشی، شهریار تمندانی 1395 محاسبه جریان در دیود مبتنی بر نانوسیم های ZnO سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
148 شهریار تمندانی، زهرا کوزه گر 1395 Study of ZnO nanowires and their photoelectric application
 
The 2nd  International Conference on engineering and Applied Sciences, Dubai
149 فرناز حسن زاده،امیر خانجانزاده، شهریار تمندانی 1395  روش های بهینه سازی راندمان در نیروگاه های خورشیدی سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
150 راضیه کمایی، سید صالح قریشی، شهریار تمندانی 1395 Comparing light absorption in mono and bilayer graphene quantum dots
 
The 2nd  International Conference on engineering and Applied Sciences, Dubai
151 محمد میزایی، مجید آقابابایی، شهریار تمندانی 1395 نهان کاوی تصاویر دیجیتال با استفاده از شبکه عصبی پس انتشار خطا چهارمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی.
152 محمد میزایی، مجید آقابابایی، شهریار تمندانی 1395 نهان نگاری و نهان کاوی اطلاعات در تصاویر دیجیتال با استفاده از الگوریتم XOR دومین همایش ملی فناوری های نوین دریایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی.
153 علی نصیری، مجید آقابابایی، شهریار تمندانی 1395 نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از پیش بینی بین بلوکی وتبدیل DCT چهارمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
154 علی نصیری، مجید آقابابایی، شهریار تمندانی 1395 نهان نگاری و نهان کاوی در تصاویر دیجیتال با استفاده از الگوریتم بیت های کم ارزش دومین همایش ملی فناوری های نوین دریایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
155 فاطمه سیرغانی، شهریار تمندانی 1396 مطالعه خواص الکترونیکی نقاط کوانتومی مستطیلی گرافنی 3rd International Conference on Innovation in Science and Technology, Berlin-Germany
156 مجید قربانی، شهریار تمندانی 1396 Calculation of energy levels in grapheme multi-layer nanoribbon 2nd International Coference on Innovation in Engineering, Sciences and Technology Development. Netherlands-Amsterdam.
157 امیر حسین دلدار، شهریار تمندانی 1396 مدل سازی وشبیه سازی دیود p-n با نقاط کوانتومی cds ونانوسیم های tio2 کنفرانس ملی دانش وفناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی- دانشگاه شهید بهشتی
158 فرناز حسن نژاد، امیر خانجانزاده، شهریار تمندانی 1396 Distibuted Generation Resourse Usage Optimization Considering Self-healing 2nd International Conference on Research in Electrical & Computer Engineering, India- new Delhi
159 ذبیح اله یوسفی، احمد ترسلی،کامران نصیر احمدی ، یونس یعقوب زاده ، علی اکبر یدالهی 1387 ارزیابی مقدماتی اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی تالاب بین المللی فریدونکنار اولین همایش ملی تالاب های ایران
160 افشین کردنائیج، حمید رضا ناصر سعید، م.ا. لشته نشایی 1388 بررسی وابستگی تغییر شکل بستر سواحل ماسه ای با اندازه ذرات رسوب هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، شیراز، دانشگاه شیراز
161 علی صدر ممتازی، حمیدرضا ناصرسعید، عباس عباسی، حسین سلیمانی 1396 بررسی اثر زیاد فوق روان کننده بر مقاومت مکانیکی وشیمیایی بتن فراتوانمند حاوی نانو سیلیس پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم و  اولین کنفرانس ملی تعمیر ونگهداری سازه های بتنی، دانشگاه علم وصنعت ایران
162 علی صدر ممتازی، حمیدرضا ناصرسعید، حسین سلیمانی، عباس عباسی 1396 بررسی اثر شرایط مختلف عمل آوری بر مقاومت کوتاه مدت بتن فراتوانمند حاوی نانو سیلیس پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم و  اولین کنفرانس ملی تعمیر ونگهداری سازه های بتنی ، دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه:
http://mohaddes.ac.ir/find.php?item=5.306.1030.fa
برگشت به اصل مطلب