سامانه اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه- همایش و کنفرانس
کنفراس ها و همایش های سال 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/6/1 | 

 AWT IMAGE

 

  18-19 مهر 1394

  ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

 

AWT IMAGE

  24 مهر 1394

  همایش ملی معماری و شهر سازی هویت گرا

 

AWT IMAGE

  26-27 مهر 1394

  اولین کنفرانس ملی و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

AWT IMAGE

  7-8 آبان 1394

  نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق ایران

AWT IMAGE

  6-7 آبان 1394

  اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

AWT IMAGE

 11-13 آبان 1394

سی امین کنفرانس بین‌المللی برق

AWT IMAGE

28-29 آبان 1394 

نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی

AWT IMAGE

 28-30 آذر 1394

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

AWT IMAGE

12-14 دی 1394

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

AWT IMAGE

 13-15 بهمن 1394

هشتمین همایش یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی

AWT IMAGE

   14 بهمن 1394

 دومین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم 

AWT IMAGE

  4 اسفند 1394 

 هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

AWT IMAGE

13-14 اسفند 1394

اولین کنگره ملی دانشجویان پارامدیکال کشور

نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه:
http://mohaddes.ac.ir/find-5.313.764.fa.html
برگشت به اصل مطلب